Esimerkit
Arvioitu lukuaika 4 min

Materialisting auttaa rakentajaa tekemään kestävämpiä materiaalivalintoja 

Materialisting on rakennusalan ammattilaisille tarkoitettu alustapalvelu, joka auttaa löytämään ja vertailemaan rakennusmateriaalien ilmasto- ja luontovaikutuksia. Materiaalien valmistajille palvelu tarjoaa väylän välittää tietoa tuotteen eri ominaisuuksista suoraan suunnittelijoille.

Julkaistu

Rakennusalalla on valtava paine pienentää ympäristövaikutuksia, sillä rakentaminen tuottaa merkittävän osan globaaleista kasvihuonepäästöistä ja jätteestä. Kansallisesti alan päästöjä suitsii uusi rakentamislaki, joka tulee voimaan vuonna 2025. Laki asettaa vaatimuksia rakentamisen ympäristöystävällisyydelle ja päästöraportoinnille. 

Rakennustuotteiden ympäristöystävällisyyttä edistetään myös valmisteilla olevan EU:n rakennustuoteasetuksen päivityksen kautta. Asetuksella edistetään rakennustuotteiden kiertotaloutta muun muassa uudelleenkäytön kautta. EU kiristää ympäristövaikutusten raportoinnin ja viestinnän velvoitteita.  

“Lähes puolet rakentamisen päästöistä on peräisin rakennusmateriaaleista. Niiden vertailu on kuitenkin hankalaa, sillä tieto materiaalien ympäristövaikutuksista on hajanaista ja vaikeasti tulkittavaa”, sanoo Materialistingin perustajajäsen ja toimitusjohtaja Hilda Rantanen. 

Rantanen on taustaltaan sisustusarkkitehti. Työssään hän näki, miten sijoittajien ja kiinteistöjen omistajien kiinnostus rakennustuotteiden ja -materiaalien ympäristövaikutuksia kohtaan hiljalleen kasvoi. He vaativat yhä kattavampia perusteluita esimerkiksi siitä, millainen materiaalin tai rakennustuotteen ympäristövaikutus on ja miksi sen valintaan on päädytty. 

“Keinoja perustella valintoja ei kuitenkaan ollut. Siksi lähdimme rakentamaan työkalua, jolla materiaalien ja rakennustuotteiden ympäristödatan kokoaminen on nopeaa. Materialisting tarjoaa tiedon visuaalisessa ja vertailtavassa muodossa, jotta valinnat, perustelu ja lainsäädännön velvoittama raportointi helpottuvat.”  

Ympäristödata ohjaa rakentamista suunnitteluvaiheesta asti  

Pilotointivaiheessa oleva palvelu luo rakennustuotteelle tai -materiaalille ympäristöprofiilin, eli tiedot tuotteen ilmasto- ja luontovaikutuksista koko elinkaaren ajalta, eli raaka-aineiden käyttöönotosta kierrätykseen. 

Lisäksi palvelu pisteyttää tuotteen sen mukaan, miten hyvin se noudattaa kiertotalouden periaatteita esimerkiksi korjattavuudeltaan. Lopputuloksena on yhteenveto tuotteen tai materiaalin ympäristövaikutuksista ja tuotteen teknisistä ominaisuuksista. 

Palvelu yhdistää tietoja eri datalähteistä. Ilmasto- ja luontovaikutusten tiedot ovat peräisin muiden tahojen todentamista ympäristöselosteista (EPD) ja elinkaariarvioidusta päästödatasta. Niiden lisäksi palvelu kertoo tiedot tuotteiden teknisistä ominaisuuksista ja käytettävyydestä, kuten lujuudesta ja kosteudensiedosta, jotka puolestaan saadaan valmistajilta ja julkisista lähteistä. Palvelu kertoo selkeästi, mistä data on peräisin ja jos siinä on aukkoja. 

Esimerkiksi arkkitehti tai suunnittelija voi hakea tuotetta teknisten ominaisuuksien tai käyttötarkoituksen perusteella. Palvelu kokoaa hakua vastaaville tuotteille ympäristöprofiilit ja yhteenvedon tuotteiden vahvuuksista ja heikkouksista ympäristövaikutusten kannalta.  

“Rakentamisen ympäristövaikutuksia arvioidaan usein jälkijättöisesti, eivätkä ympäristön kannalta olennaiset kriteerit ohjaa suunnittelua. Työkalumme auttaa nostamaan ympäristövaikutukset muiden kriteerien, kuten teknisten ominaisuuksien, rinnalle”, Rantanen sanoo.  

Toinen käyttäjäryhmä ovat rakennusmateriaalien ja -tuotteiden valmistajat. He voivat luoda tuotteilleen profiilin ja koota niihin tuottamansa ympäristödatan.  

Palvelu auttaa tuomaan tiedot esille potentiaalisille asiakkaille.  

“Jos yritys on sijoittanut ympäristödatan tuottamiseen, on hyvä, että satsauksesta saadaan kaikki irti.”  

Kolmas käyttäjäryhmä ovat tilaajat, kuten kaupungit, jotka kilpailuttavat hankintoja ja rakennusprojekteja. Palvelu auttaa kilpailutusten ympäristökriteereiden määrittelyssä sellaisiksi, että markkinat pystyvät vastaamaan niihin. Tilaajat voivat löytää palvelusta myös uusia materiaaleja esimerkiksi pilottihankkeisiin. 

Rakentamisen vihreä siirtymä ottaa harppauksen loppuvuodesta 

Palvelua pilotoivat parhaillaan suomalaiset arkkitehti- ja suunnittelutoimistot sekä rakennusmateriaalien valmistajat. Materialisting aikoo laajentua Euroopan markkinoille jo ensi vuonna.  

“Pilottivaiheen käyttäjät ovat olleet palveluun tyytyväisiä. He ovat kuitenkin antaneet palautetta datan määrästä ja kattavuudesta. Lisäksi he toivoivat lisää mahdollisuuksia jatkohyödyntää dataa esimerkiksi myynnin tukena. Näitä ominaisuuksia kehitämme parhaillaan muun muassa lisäämällä datan määrää”, Rantanen kertoo.  

Tulevaisuudessa palvelussa voi myös asettaa tavoitteita koko rakennusprojektille, esimerkiksi sen hiilijalanjäljelle. Palvelu seuraa tavoitteiden toteutumista reaaliaikaisesti. 

Mistä on kyse?