personer

Veera Heinonen

Direktör, Demokrati och delaktighet

Vem?

Veera Heinonen leder temat Demokrati och delaktighet. Hon svarar för att Sitras strategiska mål för att stärka demokrati och delaktighet i Finland verkställs.

Målet för temat är att människors möjligheter att delta och påverka ska stärka demokratin och stödja förverkligandet av rättsstatsprinciperna. Veera och hennes team fokuserar på hur verksamhetssätt i nätverk och algoritm- och databaserade verksamhets- och påverkanssätt också kan utnyttjas som stöd för demokrati, delaktighet och samverkan.

Vad?

Under hela sin arbetskarriär har Veera på ett eller annat sätt haft en koppling till främjande av livskraftig demokrati, först som journalist och korrespondent, senare som tjänsteman och diplomat och sedermera som kommunikationsdirektör på utrikesministeriet och kommunikationschef för republikens president. Senast arbetade hon som kommunikationsdirektör på Sitra.

I den nuvarande uppgiften understryks förutom demokratins försvar även demokratins förnyelse, då den pågående övergången från demokratin under industrialiseringens tidevarv till en demokrati för ett digitaliserat samhälle kräver en översyn av handlingssätten och även beredskap inför nya hot. Sådana är till exempel manipulering av människor med hjälp av felaktig information och desinformation samt olika förvirringskampanjer.

Va?

Veera började spela tennis under coronatiden och har nu en stark tro på att det aldrig är för sent att lära sig nya saker. Även i övrigt har undantagsförhållandena gett möjlighet att se över rutinerna, stärka familje- och vänskapsrelationer samt naturförhållandet.

”Jag hade aldrig tidigare registrerat hur unik och fantastisk vårens fågelsymfoni är i Finland.”