Framtidsfrekvensen är en workshopmetod för att skapa annorlunda framtider.

Har du samlat en grupp, tänker ni på framtiden och har ni en facilitator? Bra, då kan ni börja. Denna sida erbjuder en ram och material för Framtidsfrekvensen-workshoppar. 

 

Börja med att se den första videon, där vi behandlar varför förändringsaktörer behöver framtidstänkande. Därefter ställer vi in oss på Framtidsfrekvensen. 

Uppgift: Tänk om…? 

Var och en hittar på en eller flera ”Tänk om…?”-frågor med en anknytning till framtiden. Skriv ner frågorna på en plats som er facilitator anger. Diskutera tillsammans vilka tankar dessa väcker. 

 

Våra tankar om framtiden styr våra handlingar i nuet. Därför är det viktigt att utmana olika slags framtidsantaganden. Videon betraktar betydelsen av att utmana som en del av framtidstänkandet. 

Uppgift: Att utmana framtidsantaganden 

I denna uppgift får ni betrakta olika antaganden om framtiden och utmana dem. Framtidshörspelen är några minuter långa ögonblicksbilder om olika slags framtider. Lyssna med er smågrupp på ett framtidshörspel. 

Diskutera: 

  1. Känner ni igen ett liknande antagande om framtiden? Tänker du själv så?
  2. Utmana: på vilka slags antaganden bygger detta på? 

Framtidshörspel

Förundra dig och bli förvånad! Välkommen att uppleva olika slags antaganden om framtiden. I framtidshörspelen dyker vi in i en tillspetsad version av en rådande framtidsuppfattning. Det är inte fråga om en prognos, och förhoppningsvis inte en framtidsbeskrivning, utan målet med hörspelen är att hjälpa er att identifiera och reflektera över de antaganden som ligger bakom uppfattningen. Hörspelen tar några minuter och språket är finska eller engelska. I stället för hörspelen kan man i uppgiften också utnyttja framtidsbilder som kan laddas ner under Material.

 

Det är svårt att genomföra en sådan framtid som vi inte ens kan föreställa oss. Om vi har mycket snäva föreställningar, kanske vi också begränsar olika möjliga framtider. På videon sätter vi oss in i hur vi föreställer oss och vilken roll fantasin har då vi påverkar framtiden. 

Uppgift: Blicka bakåt och framåt 

Idén med denna uppgift är att vidga tänkandet om vad som har påverkat nuet och å andra sidan vad vi nu identifierar som företeelser som påverkar framtiden. Gå till den plats som er facilitator anger, först på tidslinjen 1) Vilka företeelser har bidragit till hurdan nutiden är? Blicka därefter framåt och skriv i slutet av tidslinjen 2) Vilka företeelser i nutiden påverkar framtiden? 

 

Uppgift: Föreställ er en önskvärd framtid 

Nu får ni föreställa er, först ensamma och sedan tillsammans. 

Först ensam 

  1. Ta en penna och papper eller öppna ett tomt dokument.
  2. Välj ett tema som du behandlar i din vision. Reflektera över vilka goda saker i nuet du vill stärka för att framtiden ska vara bättre?
  3. Skriv ner på vilket sätt framtiden ska vara bättre och för vem? Försök vara så konkret som möjligt: Jag vill förstärka vad, för att under 2050 vad är annorlunda / vad har hänt / hurdan är världen

Sedan tillsammans 

Er facilitator hänvisar er till att dela mer er av era tankar om önskvärda framtider i smågrupper. Efter diskussionerna tar ni fram en gemensam vision som ni arbetar med ända till slutet av workshoppen. 

 

Man kan påverka framtiden, men då behövs handlingar och verksamhet. Hur kan jag eller min organisation vara en förändringsaktör? På videon talar vi om hur man kommer vidare från framtidstänkande till handlingar. Du får också instruktioner för nästa uppgift. 

Uppgift: Handlingar för en önskvärd framtid 

I det sista skedet av workshoppen återvänder ni igen till nuet. Hur borde vårt tänkande och våra föreställningar förändras, vad borde förändras i strukturerna och hur borde vårt beteende förändras? Hitta på i er grupp en handling som svar på varje fråga. Anteckna handlingarna i den plattform som er facilitator anger. 

Uppgift: Framtidsbladets nyhetsredaktion 

Till slut arbetar ni ett tag i Framtidsbladets nyhetsredaktion där ni har som uppgift att reflektera över hur en resa mot den vision som ni har valt skulle se ut och låta? Hitta på en framsida till Framtidsbladet under förändringsresan från år 2048. Skriv rubriken i den plattform som facilitatorn har angett. 

Till slut får ni presentera er resa mot den framtid som ni har föreställt er åt den övriga gruppen enligt facilitatorns instruktioner. 

 

Den sista videon avslutar Framtidsfrekvensen-workshoppen. Den går igenom vad ni egentligen har gjort under workshoppen och varför. Ni kan avsluta det gemensamma arbetet med gruppen genom att dela med er av tankar och insikter som ni fick under Framtidsfrekvensen-workshoppen. 

Du hittar fler verktyg för framtidsarbete i Framtidsaktörens verktygslåda. 

Berätta också för andra

Vilka framtidsfrekvenser uppnådde ni? Vad kändes förvirrande, vad inspirerade, vad fick ni för insikter? 

Delta i diskussionen i sociala medier med hashtaggen #tulevaisuustaajuus 

Tips: det finns alltid ett behov av hoppfulla framtidsbilder. Tänk om ni skulle dela nyhetsrubrikerna från er framtidsredaktion i sociala medier? Eller er vision? 

Vi tar gärna emot feedback och önskemål samt svarar på frågor på adressen tulevaisuustaajuus@sitra.fi 

Vad är det fråga om?

Framtidsfrekvensen är en workshopmetod för grupper med 8–20 personer. Denna webbplats erbjuder vägledning för facilitering av workshoppen både på nätet och som fysiska möten. Videorna introducerar varje tema för er och i ledarens handbok finns närmare instruktioner om att leda grupparbeten. 

Framtidsfrekvensen har utvecklats i Sitra så att man bygger nytt baserat på tidigare förutsägelsesarbete. En utvecklingsgrupp som består av olika experter har gett värdefull feedback och kommentarer för utvecklingsarbetet. Syftet med metoden är att öka deltagarnas förmåga att föreställa sig olika slags framtider och handla för att genomföra en önskvärd framtid. Metoden kan användas och tillämpas av vem som helst. Du kan sätta dig in i tänkandet bakom metoden i publikationen Vaikuta tulevaisuuteen (på finska). 

Man kan tillämpa på och anpassa Framtidsfrekvensen till olika gruppers behov. Den kan till exempel fördjupas med megatrender, krydda den med svaga signaler eller använda andra metoder från Framtidsaktörens verktygslåda. 

Ledarens handbok (på finska)

Handboken Vetäjän käsikirja är ditt stödmaterial då du vill leda en Framtidsfrekvensen-workshop. 

Som workshopledare kan du ställa in din grupp på en framtidsfrekvens, dvs. inspirera deltagarna mot nya insikter. Som ledare ser du till att arbete fortskrider, att ni håller tidtabellen och att stämningen uppmuntrar till nya tankar och idéer. Du hittar detaljerade instruktioner för varje arbetsskede samt ett manus för de avsnitt som innehåller tal i handboken. 

Material

 

Ta kontakt

personer
Lilli Poussa
Expert, Förutse
personer
Terhi Ylikoski
Expert, Förutse
personer
Mikko Dufva
Ledande Expert, Förutse
personer
Anna Solovjew-Wartiovaara
Ledande Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Vad handlar det om?