Työkalu
Arvioitu lukuaika 2 min

Tulevaisuuskuunnelmat

Millaisia tulevaisuusnäkymiä on esitetty ja mihin ne perustuvat? Haasta tulevaisuusoletuksia kuunnelmien avulla!

Julkaistu

Kuunnelmissa sukelletaan kärjistettyyn versioon jostain vallalla olevasta tulevaisuusnäkemyksestä. Kyseessä ei ole ennuste, eikä toivottavan tulevaisuuden kuvaus, vaan tavoitteena on auttaa tunnistamaan ja pohtimaan näkemyksen taustalla olevia oletuksia.

Kuunnelmat ammentavat erityisesti tulevaisuuden myyttejä käsittelevästä artikkelista. Apuna on käytetty myös tieteiselokuvien pohjalta tunnistettuja skenaarioita ja tulevaisuudentutkija Jim Datorin neljää tulevaisuuden arkkityyppiä: jatkuva kasvu, romahdus ja uusi nousu, säätely ja niukkuus sekä radikaali muutos.

Osa kuunnelmista voi tuntua toivottavammilta kuin toiset, osa uskottavammilta kuin toiset. Tarkoitus ei kuitenkaan ole väitellä todennäköisyyksistä tai toivottavuudesta, vaan tunnistaa kuunnelmassa tehtyjä tulevaisuutta koskevia oletuksia ja peilata niitä omaan tulevaisuusajatteluun. Millaisia oletuksia minulla on tulevaisuuden suhteen? Uskonko esimerkiksi, että teknologia pelastaa vai pikemminkin ajaa ihmiskunnan tuhoon? Millaisia oletuksia minulla on yhteiskunnan, ympäristön tilan tai vaikkapa talouden kehityksestä?

Tee näin

Valitse yksi kuunnelma ja kuuntele se.

Pohdi hetki itseksesi, millaisia ajatuksia kuunnelma herätti: ärsyttikö, naurattiko tai ihmetyttikö? Tuntuiko kuunnelman kuvaama tulevaisuus tutulta? Entä mitä on saattanut tapahtua, jotta kyseiseen tulevaisuuteen on päädytty?

Keskustele muiden kanssa seuraavista kysymyksistä

  • Tunnistatteko tämänkaltaisen oletuksen tulevaisuudesta? Ajatteletko itse näin?
  • Haastakaa: millaisiin oletuksiin kuvattu tulevaisuus perustuu?

Voitte lopuksi miettiä, millaisia omia näkemyksiä tulevaisuudesta teillä on ja millaisiin oletuksiin ne perustuvat.

 

 

Mistä on kyse?