julkaisut

Vaikuta tulevaisuuteen

Haasta, kuvittele ja toimi

Kirjoittajat

Mikko Dufva, Anna Grabtchak, Hannu-Pekka Ikäheimo, Jenna Lähdemäki-Pekkinen, Liisa Poussa

Julkaistu

Tulevaisuus saattaa tuntua tällä hetkellä yllättävältä, epävarmalta, jopa ahdistavalta. Siihen voi silti vaikuttaa – tulevaisuus rakentuu jokapäiväisistä valinnoistamme ja toimistamme. Jotta aikamme keskeisiin haasteisiin voidaan vastata, suuremmalla määrällä ihmisiä ja organisaatioita on oltava kykyä ja halua kuvitella toisenlaisia tulevaisuuksia ja tehdä muutoksia kohti kestävämpää yhteiskuntaa.

Tässä selvityksessä syvennytään tulevaisuusajatteluun ja muutoksen tekemiseen. Tulevaisuusajattelulla tarkoitetaan nykyhetken muutosten ja tulevaisuutta koskevien oletusten tunnistamista ja haastamista, vaihtoehtoisten tulevaisuuksien kuvittelua ja niiden peilaamista nykyhetken valintoihin. Muutoksen tekeminen pitää sisällään toisiinsa liittyviä tekoja, jotka vaikuttavat ihmisten käyttäytymiseen, yhteiskunnan rakenteisiin sekä ajatusmalleihin ja ihanteisiin.

Tulevaisuuteen vaikuttaminen puretaan tässä selvityksessä kolmeen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa haastetaan olemassa olevia oletuksia tulevaisuudesta. Megatrendien avulla on mahdollista saada yleiskuva nykyhetken muutoksista, jota voi täydentää yllättävämmistä kehityskuluista viestivillä heikoilla signaaleilla. Samalla on tärkeää tulla tietoiseksi omista ja muiden näkemyksistä tulevaisuuden suhteen ja haastaa niitä.

Haastaminen luo tilaa toiselle vaiheelle eli toivottavan tulevaisuuden kuvittelemiselle. Ei ole yhdentekevää, millaisista tulevaisuuksista unelmoimme, sillä tulevaisuuskuvilla on vaikutusta nykyhetken toimintaan ja sitä kautta tulevaisuuden muotoutumiseen. On tärkeää uskaltaa ajatella radikaalisti toisenlaisia toivottavia tulevaisuuksia ja samalla hyödyntää uhkakuvia muistuttamaan meitä siitä, mikä meille on tärkeää.

Kolmannessa vaiheessa yhdistetään tulevaisuusajattelu muutoksen tekemiseen ja hahmotellaan toimia kohti toivottavaa tulevaisuutta. On tärkeää ymmärtää muutoksen eri tasoja ja nähdä eri toimet osana laajempaa kokonaisuutta.

Tulevaisuus kuuluu kaikille, ja siksi tulevaisuusajattelun ja muutoksen tekemisen popularisointi on tärkeää. Selvityksen lopussa annetaan vinkkejä työkaluista ja lähestymistavoista, joilla pääsee omassa tulevaisuuteen vaikuttamisessa eteenpäin.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Vaikuta tulevaisuuteen

Alaotsikko

Haasta, kuvittele ja toimi

Tekijät

Mikko Dufva, Anna Grabtchak, Hannu-Pekka Ikäheimo, Jenna Lähdemäki-Pekkinen, Liisa Poussa

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2021

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

32 s.

ISBN (nid.)

978-952-347-203-7

ISBN (PDF)

978-952-347-204-4

ISSN (nid.)

1796-7104

ISSN (PDF)

1796-7112

Aihe

tulevaisuus, ennakointi, vaikuttaminen, yhteiskunta, muutos, megatrendit, heikot signaalit, tulevaisuudentutkimus

Sarja

Sitran selvityksiä

Julkaisun numero

174

Mistä on kyse?