Framtidsaktörens verktygslåda

Svårt att ställa in siktet på längre avstånd? Den här verktygslådan hjälper dig att skapa dig en bild av framtiden och bygga upp en vision som för dig mot en bättre morgondag. Vad handlar det om? Läs mer här om framtidsaktörens verktygslåda.

 

Fas 1: Trender och signaler

Identifiera svaga signaler och trender som påverkar framtiden med hjälp av materialet nedan!

Fas 2: Tolkning och val

Framtiden utvecklas inte enbart av sig själv. Vi kan påverka den. Bedöm effekterna av olika utvecklingstrender på din egen verksamhet och bestäm vad du tycker är önskvärt.

Fas 3: Skapa olika framtider

När riktningen är klar är det dags att beskriva visionen, diskutera den och identifiera de lösningar som behövs. Framtiden är inte bara någonting som sker. Vi skapar den.

Exempel på en vision: Välfärdens nästa rond

Hur kan en vision om framtiden se ut? Läs nedan om Välfärdens nästa rond. Det är Sitras vision om framtidens hållbara välfärdssamhälle. Syftet med visionen är att väcka diskussion om de mål som vi vill uppnå som samhälle.

Vad handlar det om?

Har du använt Sitras populära megatrendkort och vill ta det följande steget? Eller undrar du hur det är möjligt att utveckla organisationens framtidsförmåga så att det inte skulle kännas som om nya fenomen bara sköljer över er? Vi har hört ditt önskemål! Välkommen till Framtidsaktörens verktygslåda.

Verktygslådan fungerar som en kombinerad resguide och receptbok för dig, bästa framtidsaktör och utvecklare av verksamheten in din organisation. Den hjälper dig att skapa en vision från de första stegen till de sista kompletterande åtgärderna. Du kan också använda delar av verktygslådan för att studera, tolka eller skapa olika framtider.

Vad är en vision?

En vision är en framtidsbild som hjälper dig att se vägar till en önskad framtid och att ställa upp mål så att du når den. Visionen hjälper dig att rikta in din verksamhet just nu så att du når framtidsmålen.

Varför behövs en vision?

Efterfrågan på visioner beror på i vilken omfattning gemenskaper, sammanslutningar eller organisationer behöver förändras i framtiden. Om du står inför en berg-och-dalbana kan du ha nytta av en vision. I en komplex värld där femårsplaner inte längre fungerar visar visionen en riktning mot vilken ni kan gå tillsammans.

Framtidsaktörens verktygslåda bygger på testade metoder och ramverk för framtidsforskning. Som hjälp har använts särskilt Bill Sharpes 3 Horizons-strukturering och Minna Koskelos och Anu Nousiainens Futures Fit 3S-process. Innehållen bygger på Sitras megatrendsarbeteoch Nästa Rond-visionsarbete.

Gör så här för att komma i gång

Det är bra att inleda arbetet med att bygga upp en vision genom att studera olika framtider. Efter det kan du gå vidare till de följande faserna, dvs. till tolkning och val samt till skapandet av framtider. Du kan också titta på Sitras vision Välfärdens nästa rond som ett exempel på en vision.

Intresserad av att berätta om dina erfarenheter? Ta kontakt!

Vi vill gärna höra om dina erfarenheter när du använt Framtidsaktörens verktygslåda och om ditt visionsarbete. Vi är särskilt intresserade av framåtblickande samhälleliga visioner eller om planer att skapa sådana visioner.

Ta kontakt per e-post eller ta del i diskussionen på Twitter med hashtaggarna: #SeuraavaErä och #tulevaisuuspakki.

Ta kontakt!

Vad handlar det om?