Framtidsaktörens verktygslåda

Är du intresserad av framtidstänkande och att skapa förändring, men vet inte var du ska börja? Svårt att ställa in siktet på längre avstånd? Denna verktygslåda hjälper dig att uppfatta utvecklingsriktningar och nya fenomen, föreställa dig andra slags framtider och binda framtidsreflektioner till förändringsskapande.

Vad då för framtid?

 

 

Det finns många möjliga framtider. Man kan påverka vilken av alla möjligheter som blir verklighet. Framtidspåverkan förutsätter förståelse för nuvarande förändringar, medvetenhet om antaganden som gäller framtiden, att man föreställer sig alternativa framtider och att allt detta reflekteras mot nutidens val. Verktygslådan ger verktyg för allt detta.

Vill du läsa mer om framtidstänkande i allmänhet? Kolla in dessa!

blogg

Lär dig grundbegreppen om förutsägelse och få tre tips för förutsägelsedjungeln

Kommentar

Tre tips för att förbättra framtidsläskunnigheten

cases

Inställningar till framtiden

cases

Bekanta dig med material som andra har sammanställt

Vill du ordna en workshop om framtidstänkande och förändringsskapande? Prova på Framtidsfrekvensen-workshopmetoden!

Introduktion: Vilka förändringar finns det nu?

Det lönar sig att börja reflektera över framtiden genom att bekanta sig med förändringar i nutiden. Hurdana förändringar pågår, vilka spänningar finns mellan dem och vad är osäkert? Sitras material om megatrender svarar på dessa frågor och erbjuder också stöd för att tolka trender.

Kuvituskuva, jossa numerot 2020, kilpikonna, käsi sekä liekkejä.
nyheter

Här är de:
20-talets viktigaste utvecklingsprocesser

cases

Anvisningar för att använda trendkorten

publikationer

Megatrender 2020 -arbetsunderlag

Verktyg

Perspektiv på framtiden

Mannen läser Framtidsnytt-pappern
Verktyg

Framtidsnytt

Utmana: Hur skulle framtiden kunna se ut?

Om man bara tittar på megatrender kanske man inte lägger märke till förändringar som håller på att börja. Betraktandet av trender kan kompletteras med analys av svaga signaler. Dessa material hjälper till i att identifiera och tolka svaga signaler.

artiklar

Vad är en svag signal?

Kommentar

7 + 1 tips för att söka svaga signaler

Verktyg

Svaga signaler

Ofta är det svårt för oss att utmana eller ens identifiera de antaganden som våra framtidsreflektioner utgår från. Det är emellertid allt viktigare att utmana antaganden om framtiden, eftersom våra tankemodeller och uppfattningar om framtiden styr våra handlingar, och därmed öppnar de en del stigar och stänger andra. Med dessa verktyg kan du betrakta och utmana egna antaganden om framtiden och bekanta dig med andra slags framtidsutsikter.

cases

Framtidshörspel

cases

Framtidens fem första minuter

Verktyg

Framtidsantaganden

Föreställ dig: hurdan framtid vill vi ha?

Megatrender och svaga signaler hjälper oss att uppfatta olika slags möjliga framtider. Att utmana framtiderna ger utrymme för möjligheten att föreställa oss andra slags framtider. Eftersom framtiden skapas tillsammans är det viktigt att fråga vilken slags framtid vi vill bygga upp? Med dessa verktyg och material kan du måla upp visionen, det vill säga beskrivningen av en önskvärd framtid klart och tänka på den från många olika infallsvinklar.

cases

Föreställ dig en önskvärd framtid

Verktyg

Visionsskaparens kontrollista

blogg

Sju tips för den som tar fram en vision

Verktyg

Testa din vision i tre olika perspektiv

sidorna

Nästa Rond

Det händer ofta att framtidstankarna blir på en helt för allmän nivå. Ifall man verkligen vill uppnå förändring bör man närma sig det konkreta när man fantiserar om framtiden, det vill säga något som man kan röra vid, dofta, smaka på. Man kan sträva efter det konkreta med hjälp av verktygen och materialen.

cases

Minnen av framtiden

cases

Byggklossar för en utopi

Handla: Hur skapas framtiden?

En vision utan handlingar är bara en dagdröm, men handlingar utan en vision är en mardröm. Det är viktigt att koppla framtidsreflektioner till dagens handlingar. Här finns verktyg för att diskutera handlingar och skapa förändring.

cases

Förändringsnivåer

Verktyg

Verkstad: Placera lösningarna på världskartan!

Verktyg

Skalbara lösningar

cases

Snabb framtagning av idéer till handlingar

cases

Bli inspirerad av förändringsaktörskap

Kuvituskuva: käsi viittaa työkalupakkiin
sidorna

Verktyg

Vad handlar det om?

Har du använt Sitras populära megatrendkort och vill ta nästa steg? Eller undrar du hur det är möjligt att utveckla organisationens framtidsförmåga så att det inte skulle kännas som om nya fenomen bara sköljer över er? Vi har hört ditt önskemål! Välkommen till Framtidsaktörens verktygslåda.

Verktygslådan fungerar som en kombinerad reseguide och receptbok för dig, bästa framtidsaktör och utvecklare av verksamheten i din organisation. Den hjälper dig att uppfatta förändringar i denna stund, utmana antaganden om framtiden, föreställa dig önskvärda framtider och koppla allt detta till handlingar i nuet. Framtidsaktörens verktygslåda bygger på testade metoder och ramverk för framtidsforskning.

Intresserad av att berätta om dina erfarenheter? Ta kontakt!

Vi vill gärna höra om dina erfarenheter när du använt Framtidsaktörens verktygslåda. Ta kontakt per e-post eller ta del i diskussionen på Twitter med hashtaggarna: #tulevaisuudenuudistajat och #tulevaisuuspakki.

Ta kontakt!

personer
Mikko Dufva
Ledande Expert, Förutse
personer
Anna Solovjew-Wartiovaara
Ledande Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer
personer
Lilli Poussa
Expert, Förutse

Vad handlar det om?