Framtidsaktörens verktygslåda

Är du intresserad av framtidstänkande och att skapa förändring, men vet inte var du ska börja? Svårt att ställa in siktet på längre avstånd? Denna verktygslåda hjälper dig att uppfatta utvecklingsriktningar och nya fenomen, föreställa dig andra slags framtider och binda framtidsreflektioner till förändringsskapande.

Vad då för framtid?

 

 

Det finns många möjliga framtider. Man kan påverka vilken av alla möjligheter som blir verklighet. Framtidspåverkan förutsätter förståelse för nuvarande förändringar, medvetenhet om antaganden som gäller framtiden, att man föreställer sig alternativa framtider och att allt detta reflekteras mot nutidens val. Verktygslådan ger verktyg för allt detta.

Vill du läsa mer om framtidstänkande i allmänhet? Kolla in dessa!

Vill du ordna en workshop om framtidstänkande och förändringsskapande? Prova på Framtidsfrekvensen-workshopmetoden!

Introduktion: Vilka förändringar finns det nu?

Det lönar sig att börja reflektera över framtiden genom att bekanta sig med förändringar i nutiden. Hurdana förändringar pågår, vilka spänningar finns mellan dem och vad är osäkert? Sitras material om megatrender svarar på dessa frågor och erbjuder också stöd för att tolka trender.

Utmana: Hur skulle framtiden kunna se ut?

Om man bara tittar på megatrender kanske man inte lägger märke till förändringar som håller på att börja. Betraktandet av trender kan kompletteras med analys av svaga signaler. Dessa material hjälper till i att identifiera och tolka svaga signaler.

Ofta är det svårt för oss att utmana eller ens identifiera de antaganden som våra framtidsreflektioner utgår från. Det är emellertid allt viktigare att utmana antaganden om framtiden, eftersom våra tankemodeller och uppfattningar om framtiden styr våra handlingar, och därmed öppnar de en del stigar och stänger andra. Med dessa verktyg kan du betrakta och utmana egna antaganden om framtiden och bekanta dig med andra slags framtidsutsikter.

Föreställ dig: hurdan framtid vill vi ha?

Megatrender och svaga signaler hjälper oss att uppfatta olika slags möjliga framtider. Att utmana framtiderna ger utrymme för möjligheten att föreställa oss andra slags framtider. Eftersom framtiden skapas tillsammans är det viktigt att fråga vilken slags framtid vi vill bygga upp? Med dessa verktyg och material kan du måla upp visionen, det vill säga beskrivningen av en önskvärd framtid klart och tänka på den från många olika infallsvinklar.

Det händer ofta att framtidstankarna blir på en helt för allmän nivå. Ifall man verkligen vill uppnå förändring bör man närma sig det konkreta när man fantiserar om framtiden, det vill säga något som man kan röra vid, dofta, smaka på. Man kan sträva efter det konkreta med hjälp av verktygen och materialen.

Handla: Hur skapas framtiden?

En vision utan handlingar är bara en dagdröm, men handlingar utan en vision är en mardröm. Det är viktigt att koppla framtidsreflektioner till dagens handlingar. Här finns verktyg för att diskutera handlingar och skapa förändring.

Vad handlar det om?

Har du använt Sitras populära megatrendkort och vill ta nästa steg? Eller undrar du hur det är möjligt att utveckla organisationens framtidsförmåga så att det inte skulle kännas som om nya fenomen bara sköljer över er? Vi har hört ditt önskemål! Välkommen till Framtidsaktörens verktygslåda.

Verktygslådan fungerar som en kombinerad reseguide och receptbok för dig, bästa framtidsaktör och utvecklare av verksamheten i din organisation. Den hjälper dig att uppfatta förändringar i denna stund, utmana antaganden om framtiden, föreställa dig önskvärda framtider och koppla allt detta till handlingar i nuet. Framtidsaktörens verktygslåda bygger på testade metoder och ramverk för framtidsforskning.

Intresserad av att berätta om dina erfarenheter? Ta kontakt!

Vi vill gärna höra om dina erfarenheter när du använt Framtidsaktörens verktygslåda. Ta kontakt per e-post eller ta del i diskussionen på Twitter med hashtaggarna: #tulevaisuudenuudistajat och #tulevaisuuspakki.

Ta kontakt!

Vad handlar det om?