KESTÄVYYDEN EETTISET ULOTTUVUUDET

Kestäyyden eettiset ulottuvuudet -hanke pureutuu kestävyyskysymyyksiin etiikan näkökulmasta ja pyrkii tuomaan esille siihen liittyviä moraalisia haasteita.

Ajankohtaista

Lue lisää.

MISTÄ ON KYSE?

Kumpi on etusijalla: kansallinen hyvinvointi vai globaalin kestävyyskriisin ratkaiseminen? Mitä silloin pitäisi tehdä, jos tavoitteet ovat ristiriidassa? Miten varmistetaan, että Suomi toimii eettisesti globaalissa maailmassa?

Kestäyyden eettiset ulottuvuudet -hanke pureutuu kestävyyskysymyyksiin etiikan näkökulmasta ja pyrkii tuomaan esille siihen liittyviä moraalisia haasteita.

Osana hanketta julkaistimme tutkija Simo Kyllösen katsauksen Eettinen kartta Suomelle – kestävyys moraalisena kysymyksenä keskinäisriippuvaisessa maailmassa. Kyllösen lähtökohta on, että globaalina ja yksittäisiä yhteiskuntia koskevana asiana kestävyys on ennen kaikkea eettinen tavoite. Hän keskittyy selvityksessään kestävyyden tarkasteluun inhimillisen hyvinvoinnin näkökulmasta, mutta muistuttaa, että kestävyyden tavoitteluun liittyy myös muita eettisiä arvoja. Simo Kyllönen on tutkija Helsingin yliopiston Ilmastoetiikka ja -talous -hankkeessa.

Jatkona selvitykselle ja keskustelua vauhdittamaan julkaisemme myös verkkoartikkelisarjan Merkintöjä eettisyydestä, jota kirjoittavat tutkijat Suvielise Nurmi ja Panu Pihkala. Sosiaalietiikan tutkijana teologisessa tiedekunnassa toimiva Suvielise Nurmi on erikoistunut ympäristöfilosofiaan ja etiikan teoriaan. Teologi Panu Pihkalan erityisalana ovat kestävyyskysymysten henkiset ulottuvuudet.

Artikkelisarjassa julkaistaan seuraavat kirjoitukset:

  1. Kestävyyskriisi ja hampaaton moraalikeskustelu
  2. Voiko itsekkyys olla ilmastohyve?
  3. Kestävyys ja resilienssi – mitä sopeutuminen ympäristömuutoksiin vaatii?
  4. 10 + 1 edellytystä kestävälle hyvinvoinnille
  5. Ilmastoratkaisuissa tarvitaan yksimielisyyttä luopumatta moniarvoisuudesta
  6. Kenellä on vastuu kestävyydestä?
  7. Uusien tarinoiden aika. Miten onnellisuuden tavoittelu ja niukkuuteen sopeutuminen tukevat toisiaan?
  8. Apatiasta kestävään elämään

Tavoitteena on, että hanke saa aikaan julkista moraalipohdintaa siitä, miten tavoitella suomalaisen yhteiskunnan kestävyyttä.

JULKAISUT

julkaisut

Eettinen kartta Suomelle

Ota yhteyttä

ihmiset
Vesa-Matti Lahti
Johtava asiantuntija, Ennakointi ja strategia

Mistä on kyse?