Koulutus rahoitusalan yrityksille ja toimijoille: Miten TNFD-luontoraportointi otetaan käyttöön?

Luontokadon pysäyttäminen edellyttää, että yritykset, sijoittajat ja rahoittajat suuntaavat rahavirtoja luontoa vahvistavaan toimintaan. Työssä auttaa uusi TNFD-raportointi. Sitra järjestää rahoitusalan yrityksille koulutuksen, joka auttaa menetelmän käyttöönotossa.

Mistä on kyse?

Ihmisen toiminta aiheuttaa maailmanlaajuisesti nopeaa lajien ja elinympäristöjen vähenemistä. Samalla yhteiskuntamme ja taloutemme ovat kuitenkin täysin riippuvainen luonnosta. Rahoitussektorilla on paljon valtaa ja merkittävä rooli taloudellisessa päätöksenteossa, joten on tärkeää, että toimiala osallistuu luontokriisin ratkaisemiseen.

Suurin osa globaaleista rahoitusvirroista tukee edelleen yritystoimintaa, joka vahingoittaa luontoa sen vahvistamisen sijaan. Jotta Suomen rahoitusala mukautuu luontoa vahvistavaan tulevaisuuteen ja pysyy kilpailukykyisenä, on tärkeää ottaa luonto päätöksenteon ytimeen.

Hiljattain julkaistu TNFD-viitekehys (Taskforce for Nature-related Financial Disclosures) tarjoaa rahoitusalalle mahdollisuuden osallistua luontopositiivisen tulevaisuuden rakentamiseen. TNFD:n avulla yritykset voivat tunnistaa, hallita ja raportoida liiketoiminnan luontovaikutuksia ja -riippuvuuksia, riskejä sekä luontoon liittyviä mahdollisuuksia. Nämä tiedot auttavat sijoittajia ja rahoittajia huomioimaan luonnon päätöksenteossa.

Sitran hankkeen tavoitteena on lisätä kotimaisen rahoitusalan osaamista ja tukea TNFD:n käyttöönottoa. Visiomme on, että Suomen rahoitussektori olisi globaali edelläkävijä TNFD:n suositusten omaksumisessa. 

Mitä teemme?

Hankkeessa järjestetään vuoden 2024 aikana sarja työpajoja, jotka auttavat TNFD:ssä esitetyn LEAP-menetelmän (Locate, Evaluate, Assess, Prepare) viemistä käytäntöön. Hanke tarjoaa käytännöllisiä toimintaohjeita räätälöitynä rahoitusalan erilaisille toimijoille. Työpajojen aikana kerrytetty oppi kootaan lopuksi yhteen, ja loppuraportti julkaistaan kaikkien hyödynnettäväksi.

Työpajojen aikataulu

Koulutus järjestetään Sitran tiloissa Helsingin Ruoholahdessa. Työpajat kestävät koko päivän.

Keitä on mukana?

Sitran puolelta hanketta ohjaa Luonto ja talous -projekti. Työpajojen toteutuksesta vastaa The Biodiversity Consultancy ja Luontoa Consulting. Työpajoihin haetaan osallistujia Suomen rahoitusalalta. Koulutuksen opetuskieli on ensisijaisesti englanti, mutta paikan päällä on myös suomenkielisiä asiantuntijoita.

Kenelle koulutus on suunnattu?

Työpajoihin osallistuvat organisaatiot valitaan kevään 2024 aikana. Valinta suoritetaan avoimen hakuprosessin avulla.

Valittavien organisaatioiden tulee olla institutionaalisia sijoittajia, varainhoitajia tai lainoittajia ja rekisteröityneitä Suomeen. Institutionaaliset sijoittajat ja varainhoitajat muodostavat koulutuksessa yhden ryhmän (ryhmä A), lainoittajat toisen (ryhmä B). Kumpaankin ryhmään hyväksytään enintään 40 osallistujaa.

Ryhmään A voi yhdestä organisaatiosta hakea samalla hakemuksella enintään kaksi osallistujaa. Ryhmään B voi yhdestä organisaatiosta hakea samalla hakemuksella enintään kolme osallistujaa.

Mikäli hakemuksia tulee enemmän kuin osallistujia voidaan hyväksyä, niin ryhmään A on sekä institutionaalisille sijoittajille että varainhoitajille varattu oma kiintiönsä (6 organisaatiopaikkaa). Lisäksi eri kokoisille organisaatioille (pienet, keskikokoiset ja suuret) on kaikille varattu oma kiintiö (4 organisaatiopaikkaa) molempiin ryhmiin.

Arvioimme organisaatioiden hakemukset seuraavien kriteerien perusteella:

  1. Sitoutuminen työpajoihin osallistumiseen. (Priorisoimme osallistujia, jotka sitoutuvat osallistumaan työpajoihin.) Hakulomakkeen kysymys 7.
  2. Osallistujien motivaatio. (Priorisoimme osallistujia, jotka osoittavat oppimismotivaatiota ja halua päästä toteuttamaan TNFD-raportointia) Hakulomakkeen kysymys 8.
  3. Organisaatioiden motivaatio. (Priorisoimme organisaatioita, jotka huomioivat toimintansa luontovaikutuksia ja ovat kiinnostuneita TNFD-raportoinnista. Organisaation motivaatiota voi osoittaa esimerkiksi esittämällä, kuinka luonto on huomioitu organisaation strategiassa tai johdon lausunnolla.) Hakulomakkeen kysymys 4.
  4. Osallistujien kokemusta. (Priorisoimme pidemmän työkokemuksen omaavia osallistujia.) Hakulomakkeen kysymys 5.

Mikäli hakemuksia tulee enemmän kuin osallistujia voidaan hyväksyä, eikä hakijoiden välille saada tehtyä eroa edellä mainittujen kriteerien ja ehtojen avulla, valitaan osallistujat arvalla.

Miten haen mukaan?

Siirry hakulomakkeeseen tästä linkistä. Hakijat samasta organisaatiosta voivat tehdä yhteisen hakemuksen.

Voit tarkastella etukäteen hakulomakkeen kysymyksiä tästä.

Jätä hakemus viimeistään perjantaina 10.5.2024. Vain hakulomakkeella jätetyt hakemukset huomioidaan.

Ilmoitamme valinnoista kaikille hakijoille viimeistään perjantaina 24.5.2024.

Mikäli teillä herää kysymyksiä hakuprosessiin liittyen, voitte lähettää ne Samuli Puroilalle 24.4. mennessä. Julkaisemme vastaukset kysymyksiin tällä sivulla 30.4. mennessä.

Koulutukseen valituille toimitetaan lisätietoa koulutuksesta valintaprosessin päätyttyä.

Ota yhteyttä

Suosittelemme

Lue lisää.

Kommentti

3 syytä, miksi Suomi hyötyisi kiertotalouden mukaisista EU:n sisämarkkinoista

uutiset

WCEF2024: Euroopan talouden turvaaminen tarvitsee kiertotalouden mukaiset sisämarkkinat

Lausunnot

Sitran lausunto EU:n vuoden 2040-ilmastotavoitteesta

uutiset

Millaista on tulevaisuuden hyvä elämä? – Sitran kehittäjäryhmä luo työkaluja kestävän ja hyvän tulevaisuuden kuvitteluun

circular solutions for nature
uutiset

Kiertotalous torjuu luontokatoa ja luo uutta liiketoimintaa: Katso Euroopan 30 edelläkävijän lista, mukana useita suomalaisyrityksiä

uutiset

Kotimainen proteiinintuotanto turvaa huoltovarmuutta ja ravitsemusta – valkuaiskasvien tuotantoala voidaan kolminkertaistaa

Hankkeet

Suomen proteiiniomavaraisuus

artikkelit

Uudistettu Elämäntapatesti kertoo: Suomalaiset ovat valmiita pienentämään hiilijalanjälkeään erityisesti asumisessa

Hankkeet

Maatalouden biodiversiteettiratkaisut

Kooste

Millaista luonnon ja terveyden tutkimusta Suomessa tehdään?

Kommentti

Luonnonvarojen ylikulutukseen tarvitaan pikainen muutos – Lue 5+1 nostoa Global Resources Outlook 2024 -suurraportista

artikkelit

Suhde aikaan vaikuttaa halukkuuteemme toimia yhteisen tulevaisuuden puolesta

Kuvituskuva: ihmnen maalaustikkailla maalaamassa tekstiä Sitran lausunto
Lausunnot

Sitran lausunto Suomen avaintavoitteista EU-vaalikaudelle 2024-2029

Lista

Miksi meidän kannattaa tuoda luonto osaksi arkeamme?

Kuvituskuva: ihmnen maalaustikkailla maalaamassa tekstiä Sitran lausunto
Lausunnot

Sitran lausunto luonnon ja teknisistä hiilinieluista

uutiset

Monitieteinen selvitys luotaa metsien kestävän käytön tulevaisuutta ja etsii parhaita ohjauskeinoja

Verkkotapahtuma

Hyvän elämän kuvittelua Phoebe Tickellin kanssa: Miten löytää ilo planeetan kantokyvyn rajoissa?

keskiviikko, 8.5.

Mistä on kyse?