uutiset
Arvioitu lukuaika 3 min

Osallistu keskusteluun talouden tulevaisuudesta! Nämä 10 vinkkiä auttavat alkuun

Koska talous on ihmisten luoma järjestelmä, voimme vaikuttaa sen tulevaan suuntaan. Onkin hieman yllättävää, miten vähän ja kapea-alaisesti Suomessa keskustellaan talouden tulevaisuudesta. Kannustamme asiantuntijoita eri aloilta – ja aivan kaikkia suomalaisia – osallistumaan pohdintoihin talouden suunnasta ja toimimaan toivotun kehityksen puolesta. Sitran työpaperi analysoi nykyistä keskustelua ja antaa vinkkejä sen avartamiseen.

Kirjoittaja

Taru Keltanen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Talous liittyy tavalla tai toisella lähes kaikkeen, mitä me ihmiset teemme. Viimeaikaiset kriisit ja aikamme suuret haasteet alleviivaavat ennakoinnin, visioinnin ja pitkälle tulevaisuuteen katsovan talouskeskustelun tarvetta. Millaista on laadukas yhteiskunnallinen keskustelu talouden tulevaisuudesta? Keskustellaanko Suomessa ylipäätään siitä, mitä taloudelta haluamme? Entä miten kansainvälinen media lähestyy kyseistä aihetta? Näitä selvitti Meedius Oy Sitran toimeksiannosta.

Selvityksestä käy ilmi, että mediassa käytävä yhteiskunnallinen keskustelu talouden tulevaisuudesta on Suomessa varsin lyhytnäköistä ja pyörii pitkälti talouden perinteisten mittareiden ympärillä. Niiden avulla pyritään ennustamaan etenkin lähiaikojen kehitystä. Näkökulma on enimmäkseen kansallinen, ja äänessä on melko vakiintunut asiantuntijoiden joukko, joka koostuu talousasiantuntijoista, poliitikoista ja edunvalvojista.

Iso kuva hukassa?

Analyysi osoittaa, että iso kuva ja systeeminen lähestymistapa puuttuvat keskustelusta lähes kokonaan, samoin näkemykselliset tai rohkeat avaukset.

”Silmiinpistävää on se, että taloudesta puhutaan usein muusta maailmasta irrallisena asiana. Kytkökset muihin yhteiskunnallisiin teemoihin, kuten teknologiseen kehitykseen, sosiaalisiin haasteisiin tai kulttuurisiin muutoksiin, ovat vähäisiä. Niitä tarvitaan lisää ja siksi on tärkeää saada tulevaisuudesta käytävään talouskeskusteluun mukaan muitakin kuin talousasiantuntijoita”, painottaa Sitran johtava asiantuntija Eeva Hellström.

Meediuksen aineisto kattaa suomenkielisen toimituksellisen verkkomedian ja vastaavanlaisen, valikoidun englanninkielisen aineiston vuodelta 2021. Erikseen on analysoitu myös suomenkielistä Twitter-keskustelua. Tuloksia avaa tarkemmin Sitran työpaperi Talouskeskustelun tila ja tulevaisuus – Mistä puhutaan ja keiden ääni kuuluu?.

Vaikka kotimainen ja kansainvälinen aineisto ovat luonteeltaan erilaisia eikä niitä voi vertailla suoraan keskenään, kansainvälinen keskustelu näyttäytyy suomalaista moni-ilmeisempänä ja moniäänisempänä. Sen ote on myös useammin uudistumista tavoitteleva ja totuttua ajattelua kyseenalaistava.

Keskustelu talouden tulevaisuudesta ei ole helppoa, mutta se on välttämätöntä ja sen tulee olla avointa kaikille aiheesta kiinnostuneille. Esimerkiksi nuoret kokevat keskusteluun osallistumisen monestakin syystä vaikeaksi. Lue lisää Riina Bhatian blogista.

”Aikamme haasteet vaativat talouskeskustelulta monipuolisuutta, moniäänisyyttä sekä rakentavaa otetta. Keskustelu hyötyisi uusista osallistujista ja näkökulmista, jotta painopistettä saadaan siirrettyä talouden uudistamiseen ja ratkaisujen ideointiin”, Hellström painottaa.

Lue lisää!

Sitra työpaperi
Talouskeskustelun tila ja tulevaisuus
– Mistä puhutaan ja keiden ääni kuuluu?
Eeva Hellström
Sitra, 2022

Sitran Talouden tulevaisuus -tiimin tavoitteena on tunnistaa ennakoinnin keinoin reiluun, kestävään ja kilpailukykyiseen talouteen vaikuttavia muutostekijöitä sekä lisätä tietoisuutta ja monipuolista keskustelua talouden tulevaisuudesta.

Mistä on kyse?