uutiset
Arvioitu lukuaika 3 min

Vastuullista tänään – valtavirtaa huomenna? Mitä vastuullisuudelta edellytetään jatkossa?

Kun tavoitteena on vastuullisuus, maali liikkuu odotusten kasvaessa koko ajan kauemmaksi. Usein puhutaan myös kestävyydestä ja vaikuttavuudesta. Mitä nämä kolme käsitettä pitävät sisällään ja millainen kokonaisuus niistä muodostuu? Sitran uusi raportti tarkastelee vastuullisuutta tulevaisuuden näkökulmasta ja liputtaa nykyistä laaja-alaisemman vastuullisuuskäsityksen puolesta.

Kirjoittaja

Taru Keltanen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Monilla meistä on jonkinlainen idea siitä, mihin käsitteet vastuullisuus, kestävä kehitys ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus viittaavat. Astetta haastavampaa on hahmottaa näiden termien välisiä suhteita. Tätä kolmiyhteyttä tarkastelee Sitran uusi julkaisu Vastuullisuuden tulevaisuus – miten vastuullisuus kohtaa kestävyyden ja vaikuttavuuden?

Ei ole vaikea nähdä, että aikamme suuret ongelmat ilmastonmuutoksesta luontokatoon ja ylikulutuksesta eriarvoistumiseen sekä niiden ratkaisu edellyttävät vastuullisuusajattelulta lisää kunnianhimoa.

”Yritystoiminnalle vastuullisuus alkaa olla jo elinehto, mutta riittääkö se?” kysyy raportin toinen kirjoittaja, Sitran johtava asiantuntija Eeva Hellström.

Yhteiskunnallinen vastuu ja vaikuttavuus korostuu

Kunnianhimon tasosta kertoo esimerkiksi se, onko tavoitteeksi asetettu haittavaikutusten (jalanjäljen) pienentämisen lisäksi yhteiskunnallisen vaikuttavuuden (kädenjäljen) lisääminen. Jälkimmäinen viittaa yhteisen hyvän tietoiseen tavoitteluun.

”Molemmat lähestymistavat ovat tärkeitä, mutta edelläkävijät toteuttavat niitä rinnakkain. Jatkossa erottaudutaan ja rakennetaan kilpailuetua enemmän yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kautta – sitä tavoittelemalla ja todentamalla”, Hellström uskoo.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus liitetään useimmiten julkiseen sektoriin, jonka toiminnan ytimessä on lähtökohtaisesti yhteinen hyvä. Tänä päivänä aihe kiinnostaa kuitenkin kasvavassa määrin niin yrityksiä, järjestöjä kuin rahoitusalaa ja sijoittajia.

Myös kestävän kehityksen tavoittelu on leviämässä julkiselta puolelta yritysmaailmaan. Esimerkiksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (SDG) löytyy jo yritysten strategioista. Valtiot vastaavat toki Agenda 2030:n ja sen 17 kehitystavoitteen toimeenpanosta, mutta tavoitteet voidaan lopulta saavuttaa vain laaja-alaisella yhteistyöllä. (Lue lisää: Sitran selvityksiä 163: Polkuja tavoitteelliseen kestävyysraportointiin)

Vastuullisuuden seuraava taso?

Raportin kirjoittajat uskovat, ettei jatkossa ole niinkään tärkeää se, millaisia uusia aiheita nousee vastuullisuudesta käytävään keskusteluun tai sisällytetään standardeihin. Kestävän tulevaisuuden rakentaminen vaatii nykyistä laajempaa ja syvällisempää näkökulmaa koko aiheeseen.

”Tarvitsemme syvempää ymmärrystä tulevien sukupolvien tarpeista. Kyse on ennen kaikkea siitä, miten erilaiset tarpeet ja vaatimukset kytkeytyvät toisiinsa ja miten vastuuta kannetaan yhdessä eri toimijoiden kesken. Muutokseen tarvitaan siis meidän kaikkien panosta”, Hellström tiivistää.

Mistä on kyse?