julkaisut

Polkuja tavoitteelliseen kestävyysraportointiin

Sitran opit Agenda 2030 -tavoitteiston hyödyntämisestä

Kirjoittajat

Eeva Hellström

Johtava asiantuntija, Talouden tulevaisuus

Kalle Nieminen

Johtaja, Yhteiskunnallinen ennakointi ja koulutus

Pinja Parkkonen

Asiantuntija, Ennakointi ja strategia

Julkaistu

Vastuullisuustyö heijastelee vahvasti aikaansa. Tänä päivänä aihetta tarkastellaan kokonaisvaltaisemmin kuin koskaan ennen. Yksi osoitus tästä on se, että kestävän kehityksen tavoitteista on muodostunut yksi merkittävä vastuullisuustyön viitekehys. Vastuullisuus ja kestävyys kytkeytyvätkin monin tavoin toisiinsa.

Raportointi on tärkeä osa vastuullisuustyötä, ja siihen löytyy lukuisia eri toimintamalleja ja standardeja. Tässä raportissa keskitymme kestävyysraportointiin (sustainability reporting), jolla tarkoitamme vastuullisuusraportoinnin sitä osaa, jossa organisaation tavoitteita ja toimintaa peilataan tulevaisuussuuntautuneesti nimenomaan suhteessa kestävän kehityksen tavoitteisiin. Vallitsevana viitekehyksenä on tällöin YK:n jäsenmaiden sopima globaali Agenda 2030 -toimintaohjelma. Kestävyydestä ei välttämättä raportoida erikseen, vaan se voi myös nivoutua osaksi muuta vastuullisuusraportointia.

Tämä raportti on suunnattu erityisesti organisaatioiden kestävyys- ja vastuullistyöstä ja -raportoinnista kiinnostuneille. Se koostuu kolmesta osasta:

Osa 1 kuvaa vaihtoehtoisia lähestymistapoja SDG-viitekehyksen hyödyntämiseen. Lisäksi siinä pohditaan mm. johdon, henkilöstön sekä sidosryh­mien mahdollisia rooleja.

Osa 2 esittelee Sitran kestävyysraportoinnin lähtökohdat ja tulok­set.

Osa 3 pohtii raportoinnin hyötyjä kestävästä kehityksestä kiinnostuneille organisaatioille. Lopussa listataan oppeja ja suosituksia vastaavia kartoi­tuksia suunnitteleville toimijoille.

SDG-tavoitteiden kytkeytymistä Sitran tavoitteisiin ja toimintaan tarkasteltiin kolmella tasolla, jotka olivat yhteiskunnallinen visio, projektitoiminta sekä sisäiset käytännöt. Kartoitus toteutettiin vuosina 2018–2019 ja työhön osallistui laaja joukko sitralaisia.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Polkuja tavoitteelliseen kestävyysraportointiin

Alaotsikko

Sitran opit Agenda 2030 -tavoitteiston hyödyntämisestä

Tekijät

Eeva Hellström, Kalle Nieminen ja Pinja Parkkonen

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2020

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

40 s.

ISBN (nid.)

978-952-347-148-1

ISBN (PDF)

978-952-347-149-8

ISSN (nid.)

1796-7104

ISSN (PDF)

1796-7112

Aihe

raportointi, kestävä kehitys, vastuullisuus, organisaatiot, Sitra, tavoitteet, toiminta

Sarja

Sitran selvityksiä

Julkaisun numero

163

Mistä on kyse?