Kyselytutkimus: Dataa hyödyntävien ekosysteemien ja verkostojen kehitysaste

Selvitämme kyselytutkimuksella suomalaisten dataa jakavien yhteistyöverkostojen eli ekosysteemien toimintaa. Tutkimus luo kokonaiskuvaa dataekosysteemien kehitysasteesta, niiden haasteista ja vahvuuksista sekä datan jakamisesta koituvista hyödyistä. Vastaa kyselyyn 9. kesäkuuta 2023 mennessä ja hyödynnä tuloksia ekosysteemisi kehitystyössä.

Mistä on kyse?

Datan jakaminen organisaatioiden välillä vauhdittaa innovaatioiden ja uusien palvelujen luomista. Ekosysteemipohjaiset liiketoimintamallit tuottavat arvoa koko verkostolle – asiakkaalle, palveluntuottajalle ja datalähteille. Kyky reiluun datan jakamiseen yhteisillä pelisäännöillä tuo kilpailuetua, mutta datan jakaminen edellyttää luottamusta ja osaamista.

Suomalaisilla organisaatioilla on valtavat mahdollisuudet luoda uutta liiketoimintaa, parempia julkisia palveluita ja lisätä ihmisten hyvinvointia, kun toimijat siirtyvät arvoketjuista kohti aitoja arvoverkostoja ja avoimia datan jakamisen ekosysteemejä. Näissä arvo jakautuu nykyistä tasaisemmin eri toimijoiden kesken.

Sitra käynnistää tutkimuksen, jossa kartoitetaan suomalaisten dataa hyödyntävien ekosysteemien ja verkostojen kehitysastetta ja tarpeita. Dataekosysteemillä tai -verkostolla tarkoitetaan usean yhteistyökumppanin verkostoa, jossa on mukana vähintään kolme organisaatiota, joilla on yhteinen tavoite ja jotka jakavat dataa keskenään.

Kyselytutkimus selvittää vastauksia esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

Suomessa on tätä ennen tehty vasta varsin vähän tutkimusta datan jakamisen verkostoista ja ekosysteemeistä. Kattavaa näkymää olemassa olevista ekosysteemeistä ja verkostoista, joissa datan jakaminen on osa niihin osallistuvien organisaatioiden toimintaa, ei ole ollut saatavilla. Suomessa on tutkittu lähinnä yritysten ja organisaatioiden datan hyödyntämistä, siihen liittyvää liiketoimintaa, niiden digitalisoitumiskehitystä sekä teknologioiden käyttöä. Dataa hyödyntävien verkostojen ja ekosysteemien kyselytutkimuksia ei ole toteutettu juuri lainkaan.

Jotta dataa hyödyntävien ekosysteemien ja verkostojen toiminnasta ja kehitysasteesta saataisiin tietoa ja jotta dataa jakavat ekosysteemitoimijat voisivat kehittää omaa toimintaansa tietojen pohjalta, tarvitaan kyselytutkimus selvittämään näiden ekosysteemien kehitysastetta. Kyselytutkimuksesta saatava uusi tieto auttaa ekosysteemejä parantamaan toimintaedellytyksiään, kehittämään liiketoimintaa ja jakamaan oppeja myös niille, jotka tulevat takamatkalla ekosysteemikehityksessä tai eivät vielä toimi datan jakamisen ekosysteemeissä.

Mitä teemme?

Kyselyn tavoitteina on selvittää, miten dataa hyödyntävät ekosysteemit ja verkostot toimivat, sekä mikä niiden kehitysaste ja tarpeet ovat. Kysely pyrkii myös luomaan kokonaiskuvaa dataverkostojen ja -ekosysteemien kehittymisestä Suomessa.

Ekosysteemien ja verkostojen kehitystä tarkastellaan laajasti eikä tarkoituksena ole rajoittua vain niiden kykyihin pärjätä markkinakilpailussa. Ekosysteemien kehittyminen voi tarkoittaa niiden kykyä uudistua, liiketoiminnallista kasvua, osaamistason nousua, tietoisuuden lisääntymistä datan jakamisen mahdollisuuksista, organisaation asenteen muutosta sekä korkeampaa sitoutumisastetta ekosysteemin toimintaan.

Kysely koostuu seitsemästä osiosta:

  1. Ekosysteemitiedot
  2. Datan käytön vaiheet
  3. Datan jakaminen ekosysteemissä
  4. Ekosysteeminen toimintakyky
  5. Reilun datatalouden periaatteet
  6. Vastaajan perustiedot
  7. Terveisiä Sitralle

Kyselyn tulokset ja raakadata ilman vastaajaa yksilöiviä tietoja julkaistaan Sitran sivustolla syksyllä 2023.

Miten mukaan?

Kysely on tarkoitettu kaikille yrityksille, organisaatioille ja toimijoille, jotka toimivat datan jakamisen verkostossa tai ekosysteemissä. Toimitko esimerkiksi yrityksessä, joka hakee uusia liiketoimintamahdollisuuksia jakamalla dataa kumppaneidensa kanssa? Kehitätkö yhteiskuntaamme tai julkisia palveluita paremmaksi dataa jakamalla ja hyödyntämällä? Oletko järjestötoimija, joka kehittää toimintaansa jakamalla dataa muiden toimijoiden kanssa? Kyselyyn toivotaan vastauksia eri toimialoilta, eri puolilta Suomea ja niin yksityisen, julkisen kuin kolmannen sektorinkin toimijoilta.

Kysely on avoin ja siihen voi vastata 15.5.-9.6.2023 välisenä aikana. Vastaaminen vie noin 10 minuuttia. Pääset vastaamaan kyselyyn tästä.

Osallistumalla kyselyyn hyväksyt tietojesi käytön oheisen tietosuojaselosteen (pdf) mukaisesti.

Osallistujille tarjolla analyysiä omasta toiminnasta

Kyselyyn osallistuvat saavat käyttöönsä analyysin tuloksista, oman ekosysteeminsä tilasta ja hyödyllistä tietoa ekosysteemin jatkokehityksen tueksi. Analyysi tarjoaa tietoa vastaajan oman ekosysteemin tilasta verrattuna kyselyn kokonaistuloksiin eli muihin datan jakamisen ekosysteemitoimijoihin.

Analyysi tarkastelee kunkin vastaajan oman ekosysteemin kehitysvaiheita peilaten niitä kolmeen osa-alueeseen:

  1. arvonmuodostukseen,
  2. yhteiseen tavoitteeseen ja hallintamalliin sekä
  3. datan jakamiseen.

Lisäksi vastaajat saavat käyttöönsä vertailun, jossa heidän oman ekosysteeminsä onnistumista verrataan tutkimuksen kokonaistuloksiin. Vastaajat voivat hyödyntää tuloksia esimerkiksi oman toimintansa kehittymisen arvioinnissa ja suhteuttaa niitä muihin toimijoihin sekä yleiseen kehitykseen ekosysteemi- ja verkostotyöskentelyssä.

Mikäli haluat osallistua kyselyyn ja saada analyysin keskeisimmistä tutkimustuloksista kesän 2023 aikana, täytä yhteystietosi vastauslomakkeelle.

Aikataulu

15.5.

Kysely avautuu

9.6.

Vastausaika päättyy.

Kysely sulkeutuu.
08/2023

Vastaajat saavat oman analyysinsä.

09/2023

Kyselyn tulokset julkaistaan syksyn Datatalouden tilannehuone -tapahtumassa.

Muutokset aikatauluun ovat mahdollisia.

Kyselyn toteutus

Sitra toteuttaa tutkimuksen yhteistyössä tutkimusyritys Innolinkin kanssa.

Kyselyn toteuttamisessa ovat mukana Sitran Reilun datatalouden projektit: Terveysdata 2030, Datatalouden tiekartta, Kilpailukykyä datasta ja Gaia-X Suomi.

Lisätietoja

Osallistu kyselyyn: Dataa hyödyntävien ekosysteemien ja verkostojen kehitysvaiheet

Kyselyn tietosuojaseloste (pdf)

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?