Verkostomainen valta ja vaikuttaminen

Miten verkostomaisen vallan kasvu vaikuttaa suomalaiseen yhteiskunnalliseen julkisuuteen, päätöksentekoon ja osallisuuteen alkaneella vuosikymmenellä?

Ajankohtaista

Mistä on kyse?

Digitalisaatio ja sen mahdollistamat alustat ja verkostot ovat mullistaneet tiedon tuotannon, välityksen ja käyttämisen tapoja. Tällä on omat vaikutuksensa tietoon perustuvaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon, mutta myös julkisuuteen, joka osaltaan niin ikään vaikuttaa päätöksenteon agendaan, osallisuuteen ja yhteiskunnallisten tavoitteiden edistämiseen.

Teknologian kehityksen myötä julkisuuden ”pelikentästä” on tullut huomattavasti monimutkaisempi ja vaikeammin hahmotettava kuin ennen. Siinä missä perinteisillä joukkoviestimillä oli aiemmin julkisuuden portinvartijoina ainakin periaatteessa suuri vaikutusvalta siihen, mistä ja miten yhteiskunnallista keskustelua käytiin, nyt niiden rinnalle ja osin ohi on tullut lukemattomien, toisiinsa limittyvien verkostojen vyyhti, josta osa on näkyvissä ja osa ei.

Viestintäteknologiset murrokset ovat aina johtaneet suuriin valtasuhteiden muutoksiin. Niin nytkin. Arabikevään Twitter-vallankumouksien aikaisesta teknoutopiasta on kuljettu kymmenessä vuodessa pitkä matka Trumpin ja Brexitin jälkeiseen teknopessimismiin. Samaan aikaan kun länsimaat kipuilevat siirtymässään analogisesta digitaaliseen demokratiaan kamppailemalla muun muassa valeuutisia ja ääriliikkeiden nousua vastaan Kiina rakentaa viimeisimpään huipputeknologiaan perustuvaa tarkkailuvaltiota ja kiristää otettaan kansalaisistaan.

Digitalisaation ja siihen liittyvän viestintäteknologisen murroksen tarina on vielä pitkälti kirjoittamatta. Verkostomainen valta ja vaikuttaminen -hankkeessa selvitetään, mitä tiedämme kasvavasta verkostomaisesta vallasta ja vaikuttamisesta nyt ja miten tämä päätöksentekoa ja osallisuutta muokkaava megatrendi voi vaikuttaa suomalaiseen yhteiskuntaan alkaneella vuosikymmenellä.

Mitä teemme?

Hankkeessa muodostetaan tilannekuvaa julkisuuden ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen muutoksesta sekä selvitetään, miten eri toimijat Suomessa ja kansainvälisesti näkevät jo tapahtuneen muutoksen ja tulevan kehityksen.

Tilannekuvan pohjalta hankkeessa muodostetaan mahdollisia näkymiä eteenpäin ja pyritään laatimaan mahdollisimman konkreettisia ehdotuksia siitä, miten uutta viestintä- ja vaikuttamisympäristöä voitaisiin hyödyntää rakentavasti yhteiskunnan kehittämiseen. Työn pohjalta kirjoitetaan työpaperi, joka julkaistaan loppuvuodesta 2020.

Missä mennään?

Hanke käynnistyi tammikuussa 2020 ja jatkuu ainakin vuoden 2020 syksyyn.

Kuka mukana?

Hanke on osa Kansanvallan peruskorjaus -avainalueen tekemää työtä suomalaisen kansanvallan uudistamiseksi ja laajan osallisuuden edistämiseksi. Hankkeen aikana haastatellaan ja osallistetaan niin keskeisiä suomalaisia kuin kiinnostavia kv. toimijoita julkisuuden ja vaikuttamisen muutokseen liittyen.

Ota yhteyttä!

Mistä on kyse?