nyheter
Beräknad läsningstid 7 min

Verktyg för affärsverksamhet för cirkulär ekonomi i den finländska tillverkningsindustrin

Affärsverksamhet för cirkulär ekonomi är en stor outnyttjad möjlighet i den finländska tillverkningsindustrin – nu har verktyg utvecklats.

Författare

Tuula Sjöstedt

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer, Sitra

Publicerad

Snabb teknologisk utveckling och digitalisering gör att principerna för cirkulär ekonomi även sträcker sig till kärnan i tillverkningsindustrins företag. Affärsmodellerna för cirkulär ekonomi erbjuder företag omfattande fördelar och hållbar tillväxt. I Sitras och Teknologiindustrins program Expansion genom cirkulär ekonomi kommer 50 finländska företag inom tillverkningsindustrin med idéer om affärsverksamhet som följer affärsmodeller för cirkulär ekonomi. Lärdomarna från programmet och en handbok om affärsmodeller för cirkulär ekonomi publiceras i dag så att alla kan dra nytta av dem.

Klimatförändringen och överkonsumtionen av naturresurser tvingar världen att hitta mer hållbara tillvägagångssätt. Finländska företag är på många plan en föregångare när det gäller att utnyttja hållbar tillväxt.

”Den finländska teknologiindustrin har redan länge utvecklat till exempel sin energi- och materialeffektivitet. Affärsmodellerna inom cirkulär ekonomi erbjuder dock väldigt många möjligheter som ännu inte har utnyttjats när man tänker heltäckande på sättet industriprodukter designas, tillverkas och används i hela värdekedjan”, säger Laura Juvonen från Teknologiindustrin.

I programmet Expansion genom cirkulär ekonomi utvecklade Sitra, Teknologiindustrin och konsultbolaget Accenture en handbok och verktyg för finländska företag inom tillverkningsindustrin, och de företag som deltog i programmet under våren och sommaren testade dem. De gav också upphov till konkreta pilotprojekt.
”Vi har tidigare saknat praktiska verktyg och exempel på hur en förändring mot cirkulär ekonomi ska förverkligas inom tillverkningsindustrin. Det har vi nu hittat lösningar på”, säger ledande expert Jyri Arponen från Sitra.

Affärsmodeller för cirkulär ekonomi och ny teknologi möjliggör också nya innovationer och ger konkurrenskraft mot konkurrenter som kommer med nya lösningar. Enligt Teknologiindustrins, Business Finlands och Spinverses utredning nämner över 70 procent av de finländska teknologicheferna att just nya konkurrenter på marknaden är den största risken för deras företags affärsverksamhet.

Sisu Akselit från Tavastehus utvecklade under programmet en modell för att förlänga produkters livscykel som handlar om förebyggande service av axlar och om att öka andrahandsmarknadens inkomster.

”Det här var en ögonöppnare. Cirkulär ekonomi innebär inte bara återanvändning, utan ger också möjlighet att återuppfinna hela affärsverksamheten, säger Jouni Teppo som är verkställande direktör för Sisu Akselit.

Affärsmodeller för cirkulär ekonomi inom tillverkningsindustrin

I sin enklaste form innebär affärsmodellerna för cirkulär ekonomi digitalisering, effektivisering, att man skapar tjänster och att man utvecklar de lösningar som är smartast för kunden och miljön. Ute i världen har affärsmodeller för cirkulär ekonomi till exempel utnyttjats framgångsrikt av Caterpillar som har sålt återtillverkade produkter till lägre pris och med Michelins modell däck som service.

”Värdekedjorna går från att vara lineära till att vara cirkulära genom delprocesserna i de nya affärsmodellerna, till exempel genom återtillverkning och delning av data, lokaler och verktyg”, beskriver Arponen.

Handboken presenterar fem affärsmodeller för cirkulär ekonomi:

  • Delningsplattformar (sharing platform): gemensamma delningsplattformar utnyttjas för användning, tillgång eller ägande, till exempel för att hyra ut eller byta maskiner och varor som är underutnyttjade
  • Cirkulära leveranskedjor (a circular supply chain): lösningar som bygger på återvinningsbara material och förnybar energi och resurseffektiv cirkulation
  • Produkter som tjänst (product as a service): tjänster bjuds ut i stället för produkter
  • Förlängning av produkters livscykel (product life extension): en produkts livscykel förlängs med förebyggande service, återförsäljning och återtillverkning
  • Återanvändning och återvinning (recovery and recycling): produkter och råvaror som har kommit till slutet av sin livscykel återvinns och återanvänds.

Företag ser stor potential i nya affärsmodeller, intern förändring den största utmaningen

I programmet utredde man också hur mycket affärsmodeller för cirkulär ekonomi utnyttjas i den finländska tillverkningsindustrin nu: pilotprojekt har inletts, men några radikala förändringar eller omfattande tillämpningar av principer för cirkulär ekonomi är inte aktuella ännu. Företagens kunder kräver allt mer innovativa och hållbara lösningar, vilket har fått företagen att utveckla de digitala tjänsterna som har att göra med optimering av prestationsförmågan.

”Det är fortfarande oklart för många vad cirkulär ekonomi innebär”, säger Pekka Vanne som är ledare för Accenture Strategy i Norden. ”I grund och botten handlar det om kundcentrerat tänkande, om att hitta lösningar som är bättre för kundens behov genom att utnyttja ny teknologi så att vi samtidigt är mer ekologiska. För att få affärsnytta av cirkulär ekonomi krävs ett nytt tankesätt och ny slags kompetens och samarbete av företagen. SMF-företagen tycker att modellen produkter som tjänster har störst potential, eftersom den fungerar i hela värdekedjan.”

Enligt utredningen kräver en övergång till cirkulär ekonomi också ny kapacitet av företagen. Det viktigaste är förmågan att sälja resultat i stället för produkter, utnyttja teknologi och data och genomföra den förändring av företagskulturen och ledarskapet som behövs.

Bland teknologin ser de småa och medelstora företagen största potential hos sakernas Internet (IoT), big data och RFID, eftersom de möjliggör effektivare insamling och utnyttjande av data och underlättar exempelvis återtagning av produkter och utvecklingen av förebyggande underhållstjänster. Datans kvalitet och datasäkerheten samt risker i samband med investeringar sågs som utmaningar för att kunna utnyttja den här teknologin fullt ut.

De SMF-företag som deltog i programmet Expansion genom cirkulär ekonomi ansåg att de största hindren för att kunna införa affärsmodeller för cirkulär ekonomi ligger hos företagen och har att göra med den förändring av organisationskulturen som skulle krävas. Finansieringen och att bygga upp ekosystem ses också som en utmaning.

Handboken och verktygslådan hjälper SM-företag komma igång med cirkulär ekonomi

I dag publiceras en handbok i cirkulär ekonomi (playbook) som är skräddarsydd för finländska företag inom tillverkningsindustrin. På den engelska webbplatsen finns förutom handboken verktyg för att kunna utveckla affärsmodellerna i de olika faserna.

”Det här gör att små och medelstora företag snabbt kommer igång med nya affärsmodeller och kan inleda pilotprojekt. Det finns akut behov av en handbok: det finns hinder och utmaningar, men förändringen genomförs en bit i taget”, säger Arponen.

”Det är inte meningen att företagen ska lämnas ensamma med det här. Det är viktigt att hela affärsekosystemet och dess samarbetspartner genomför förändringen tillsammans. Finland har möjlighet att bli etta i världen på det här! Vi fortsätter arbetet med en rikstäckande turné tillsammans med Teknologiindustrin. Där erbjuds mycket sparring och information om möjligheterna till finansiering för förändringarna till exempel i Business Finlands program Sampo.”

Mer information

Laura Juvonen, direktör, Tillväxt och förnyelse, Teknologiindustrin rf
fornamn.efternamn@teknologiateollisuus.fi, tfn 040 589 6263

Jyri Arponen, ledande expert på cirkulär ekonomi, Sitra
fornamn.efternamn@sitra.fi, tfn 0294 618 491

Sini Kaukonen, kommunikationsexpert, Teknologiindustrin rf
fornamn.efternamn@teknologiateollisuus.fi, tfn 050 304 1952

Tuula Sjöstedt, kommunikationsexpert, Sitra
fornamn.efternamn@sitra.fi, tfn 050 373 8601

Vad handlar det om?