Live
WCEF+Climate
evenemang

WCEF+Climate

Den 15 och 16 april 2021 ordnade Sitra tillsammans med Nederländernas miljö- och utrikesministerier ett toppmöte för att behandla sambandet mellan cirkulär ekonomi och klimatet.

  • 15.04.2021 kl. 3:45 e m - 16.04.2021 kl. 4:30 e m

Finland har under ledning av Sitra förenat krafterna med Kanada och Nederländerna och länderna ordnar tre toppevenemang om cirkulär ekonomi Cirkulär ekonomi Ekonomisk modell där man inte ständigt producerar mer saker, utan konsumtionen bygger på att använda tjänster: dela, hyra och återvinna istället för att äga. Materialen förstörs inte i slutändan, utan de blir hela tiden till nya produkter. Öppna termsidan Cirkulär ekonomi . De poängterar den cirkulära ekonomins roll i uppbyggandet av en hållbar ekonomi och försöker besvara frågan hur vi tillsammans kan delta i kampen mot klimatförändringen klimatförändring Uppvärmning av klimatet, som orsakas av att mängden växthusgaser i atmosfären ökar på grund av människans verksamhet. Öppna termsidan klimatförändring och bygga upp den cirkulära ekonomin.

Evenemangsserien inledes med evenemanget WCEFonline, som demonstrerar hur den cirkulära ekonomin kan förbättra företagens och samhällets förmåga att bemöta kriser och återhämta sig från dem – och till och med bli styrkta av dem. Nästa steg är att ordna evenemanget WCEF+Climate, ett toppmöte för beslutsfattare. Sitra och Nederländernas miljöministerium står som värdar för mötet.

Vad handlar WCEF+Climate om?

Nederländerna, som också är en aktiv medlem i det globala nätverket för cirkulär ekonomi PACE, ordnar ett toppmöte som en del av världsforumet för cirkulär ekonomi. Mötet behandlar samband mellan cirkulär ekonomi och klimatet.

WCEF+Climate stöder förberedandet för kommande internationella klimatförhandlingar och strävar att lyfta den cirkulära ekonomin till en viktigare position även i övriga internationella förhandlingar. Målet är att dessutom utvidga koalitionen samt att bygga broar mellan den offentliga och privata sektorn. Så här får vi flera utvecklingsländer till diskussionsbordet om den cirkulära ekonomins globala fördelar. Evenemanget ordnas i Nederländerna och online.

”Nederländerna väntar med iver på att få stå värd för WCEF+Climate-toppmötet som behandlar cirkulär ekonomi och klimatförändring den 15 april 2021. Det finns inga tvivel om att en övergång till cirkulär ekonomi spelar en viktig roll för uppnåendet av våra klimatmål. Vi måste identifiera den vida och kostnadseffektiva påverkan, som den cirkulära ekonomin kan ha för uppbyggandet av ett hållbarare samhälle, speciellt efter coronaepidemin”, säger Nederländernas miljöminister Stientje van Veldhoven.

För mer information om programmet och om möjligheterna att delta, se evenemangets officiella webbplats. Frågor? Tilläggsinformation via e-post på adressen wcef2021nl@minienw.nl.

Vad handlar det om?