ordbok

klimatförändring

Uppvärmning av klimatet, som orsakas av att mängden växthusgaser i atmosfären ökar på grund av människans verksamhet.