Intervju
Beräknad läsningstid 7 min

Elizabeth Mrema talar med oss om cirkularitet och förlust av biologisk mångfald

Elizabeth Maruma Mrema är en av världens främsta experter på internationellt samarbete inom biologisk mångfald. För närvarande är hon verkställande sekreterare för FN:s miljöprograms konvention om biologisk mångfald och var även talare på World Circular Economy Forum år 2021.

Författare

David J. Cord

Journalist

Publicerad

Måndagen den 11:e oktober började första delen av UN Biodiversity Conference of the Parties gällande konventionen om biologisk mångfald Biologisk mångfald Mångfalden i den levande naturen som tryggar förutsättningarna för livet på jorden. Öppna termsidan Biologisk mångfald (COP 15). Du kan läsa mer om förhandlingarna i slutet av denna intervju. Vad har ledaren för dessa förhandlingar, Elizabeth Maruma Mrema, att säga om den cirkulära ekonomins Cirkulär ekonomi Ekonomisk modell där man inte ständigt producerar mer saker, utan konsumtionen bygger på att använda tjänster: dela, hyra och återvinna istället för att äga. Materialen förstörs inte i slutändan, utan de blir hela tiden till nya produkter. Öppna termsidan Cirkulär ekonomi roll i att hantera förlust av biologisk mångfald?

Varför är biologisk mångfald så viktig för människors välbefinnande och ekonomin?

Naturen är en kritisk del av de flesta varor och tjänster som erbjuds i samhället. Rent vatten och ren luft samt mat och klimatresistens är bara några av naturens gåvor till människorna och som ligger till grund för allas hälsa och välbefinnande, inklusive i städer där majoriteten av oss bor.

Vi behöver fibrer för att bygga våra möbler och för de kläder vi bär, vi behöver mediciner och produkter för personvård som i slutändan alla kommer från naturen eller som produceras mycket mer effektivt och hållbart med hjälp av naturbaserade lösningar.

Vi kan redan känna av skadorna från klimatförändringar klimatförändring Uppvärmning av klimatet, som orsakas av att mängden växthusgaser i atmosfären ökar på grund av människans verksamhet. Öppna termsidan klimatförändring och miljöförstöring, som både är orsak och ett symtom på förlusten av biologisk mångfald. Därför är även lösningarna sammankopplade. Arter – inklusive dem som används till livsmedel och medicin – och ekosystem kan inte anpassa sig om klimatförändringarnas hastighet blir för svår.

Vilka affärsmodeller kan tjäna på att stödja naturen och den biologiska mångfalden?

Situationen är att alla affärsmodeller som vill finnas och blomstra under de kommande decennierna måste anpassas efter de senaste vetenskapliga resultaten. Naturligtvis kommer de företag som redan är engagerade i en cirkulär och inkluderande, naturvänlig ekonomi att få större vinster.

Vilken roll har den cirkulära ekonomin för att hantera den sammanlänkade utmaningen vad gäller klimat och biologisk mångfald?

Vi behöver integrerade lösningar för klimat och natur eftersom synergierna ger ekonomiska fördelar. Att bli kolneutrala, i sig en prioritet för människans säkerhet, är tio gånger billigare när man använder naturbaserade lösningar. Om tillvägagångssätt för finansiell hållbarhet, människors och miljöns hälsa och den cirkulära ekonomin kombineras minskar detta också avsevärt riskerna för effekter kopplade till klimatförändringar och förlusten av biologisk mångfald.

Naturen skapade jordens klimat och fortsätter att reglera det – den har fyra och en halv miljard års erfarenhet av att göra detta genom helt sammanlänkade system. En cirkulär ekonomi är både baserad och bygger på samma förutsättning med ett ömsesidigt beroende. En grön och cirkulär ekonomi utnyttjar lösningar som naturen redan tillhandahåller genom att integrera biologisk mångfald i själva strukturen av produkt- och tjänstedesign, distribution och livscykelhantering.

De 21 målen för år 2030 för biologisk mångfald, som just nu håller på att utarbetas, syftar till att vägleda åtgärder för att bevara och skydda naturen. Hur kommer dessa mål att fungera med cirkulär ekonomi?

Nyckelrollen för det nya globala ramverket för biologisk mångfald och dess uppsättning av kompletterande strategier och tillvägagångssätt (resursmobilisering, mainstreaming, kapacitetsuppbyggnad, övervakning, indikatorer, rapportering) är att ta itu med utmaningarna med att tillämpa naturbaserade lösningar på alla målen för en hållbar utveckling.

Att vända effekten av incitament för att utnyttja naturen på ett skadligt sätt är det mest användbara elementet. Våra ekonomier fortsätter att investera mer på att förstöra naturen och använda vårt naturkapital än på att skydda den.

Cirkulär ekonomi nämns inte specifikt i ramverket efter 2020 utan i den kompletterande handlingsplanen, tillsammans med andra tillvägagångssätt som begreppet ekologisk civilisation. Ramverkets mål efter 2020 fokuserar till exempel på föroreningar, naturens mångfaldiga värden, affärsverksamhet och produktion och hållbar konsumtion för att skapa starka element för att stödja företag i att förhindra förlust av biologisk mångfald.

Vad händer framöver? Vad är avgörande för att uppnå de möjligheter som en cirkulär ekonomi tillhandahåller för biologisk mångfald?

Alla frågor om klimat, biologisk mångfald och markanvändning måste lösas tillsammans, inte var för sig, och en grön cirkulär ekonomi kan vara en lösning. Begreppet cirkulär ekonomi är en del av den lösning vi behöver för att omdirigera ekonomins grunder. Att främja en cirkulär, naturbaserad ekonomi innebär att främja och attrahera rätt typ av investeringsmöjligheter, som skyddar naturkapital istället för att förstöra det.

Genom att ändra beteende kan vi skydda våtmarker och skogar som ackumulerar kol samtidigt som vi skyddar den biologiska mångfalden. Vi kan se till att inga bekämpningsmedel används som påverkar pollinatörer. Vi kan bevara traditionella grödor. Vi kan hitta lösningar som får oss att konsumera mestadels lokalt och hållbart producerad ekologisk mat. Vi kan säkerställa jobb och investeringar, liksom generera avkastning på gröna lån, kredit och risker. Genom att integrera naturen i stadstransporter eller energiinfrastruktur, som Singapore gör, kommer vi att minska extrema temperaturer och risken för torka och översvämningar. Vi kommer också att öka immuniteten för lokalbefolkningen och erbjuda rekreationsföretagsmöjligheter för ungdomar på landsbygden.

Det räcker inte att bara vara cirkulär. De tjänster naturen tillhandahåller för företag och finansiering måste integreras i deras planer – och betalas för. Det måste vara en del av varje beslut och verksamhet samt finanspolitik och program.

Cirkulär ekonomi är en del av lösningen, en win-win-situation för människor, företag och natur.

Vad handlar det om?