Haastattelu
Arvioitu lukuaika 5 min

Johtava kansainvälinen luontovaikuttaja Sitran haastattelussa: Kiertotalous on avain luontokadon pysäyttämiseen

Elizabeth Maruma Mrema on maailman johtavia asiantuntijoita luonnon monimuotoisuutta koskevan kansainvälisen yhteistyön saralla. YK:n biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen pääsihteeri Mrema puhui syyskuussa Maailman kiertotalousfoorumissa (WCEF).

Kirjoittaja

David J. Cord

Journalisti

Julkaistu

Ensimmäinen osa YK:n luontokokouksesta (COP 15) alkoi maanantaina 11. lokakuuta. Voit lukea neuvotteluista lisää tämän haastattelun lopusta. Mitä Elizabeth Maruma Mremalla, neuvotteluita vetävän organisaation johtajalla, on sanottavaa kiertotalouden Kiertotalous Talousmalli, jossa ei tuoteta jatkuvasti lisää tavaroita, vaan kulutus perustuu omistamisen sijasta palveluiden käyttämiseen: jakamiseen, vuokraamiseen sekä kierrättämiseen. Materiaaleja ei lopuksi tuhota, vaan niistä syntyy yhä uudelleen uusia tuotteita. Avaa termisivu Kiertotalous roolista luontokadon ehkäisemisessä?

Miksi luonnon monimuotoisuus on niin tärkeää ihmisten hyvinvoinnille ja taloudelle?

Luonto on olennainen osa lähes kaikkia käyttämiämme tuotteita ja palveluita. Luonto tarjoaa monia asioita, jotka tukevat ihmisten terveyttä ja hyvinvointia: esimerkiksi puhdasta vettä ja ilmaa sekä kestävää ruokaa ja ilmastoa. Sama pätee myös kaupunkeihin, joissa suurin osa meistä asuu.

Tarvitsemme kuituja vaatteisiin ja huonekaluihin, tarvitsemme lääkkeitä ja hygieniatuotteita, jotka lopulta kaikki ovat peräisin luonnosta tai jotka voidaan tuottaa paljon tehokkaammin ja kestävämmin luontopohjaisilla ratkaisuilla Luontopohjaiset ratkaisut

Luontopohjaiset ratkaisut (engl. nature-based solutions) ovat yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisuja, jotka tukeutuvat luontoon tai inspiroituvat siitä. Ne tuottavat samanaikaisesti ekologista, sosiaalista ja taloudellista hyötyä. Esimerkiksi merialueiden suojelualueet suojelevat luonnon monimuotoisuutta ja edistävät kalastuselinkeinolle tärkeiden lajien elinvoimaisuutta. Luonnosta inspiroituvat ratkaisut voivat matkia luonnonmateriaalien, -rakenteiden tai -prosessien ominaisuuksia, esimerkiksi materiaalien valmistuksessa voi matkia puun jousto-ominaisuuksia.

Avaa termisivu Luontopohjaiset ratkaisut .

Näemme jo nyt ilmastonmuutoksen ja ympäristön tilan heikkenemisen aiheuttamia vaurioita, jotka ovat sekä luontokadon oireita että yksi sen syistä. Niinpä ratkaisutkin liittyvät toisiinsa. Mikäli ilmastonmuutoksen tahdista tulee liian nopea, lajit – myös ne, joita käytetään ruoantuotannossa ja lääketieteessä – ja ekosysteemit eivät kykene sopeutumaan.

Millaiset liiketoimintamallit voivat hyötyä luonnon ja sen monimuotoisuuden tukemisesta?

Tosiasia on, että kaikkia liiketoimintamalleja, joiden haluamme säilyvän ja menestyvän tulevina vuosikymmeninä, on kehitettävä viimeaikaisten tieteellisten tutkimustulosten mukaisiksi. Tietenkin ne yritykset, jotka jo ovat mukana kiertotaloudessa ja osallistavassa, luontoystävällisessä taloudessa, tulevat menestymään paremmin.

Mikä on kiertotalouden rooli, kun käsitellään toisiinsa liittyviä luonnon monimuotoisuuden ja ilmaston haasteita?

Tarvitsemme ratkaisuja, jotka hyödyttävät sekä ilmastoa että luontoa. Tässä on järkeä myös talouden kannalta. Hiilineutraaliuden Hiilineutraali Tuote, yritys, kunta tai valtio, joka tuottaa vain sen verran hiilidioksidipäästöjä kuin se pystyy sitomaan. Hiilineutraalin tuotteen hiilijalanjälki koko elinkaaren ajalta on nolla. Avaa termisivu Hiilineutraali saavuttaminen, mikä on jo itsessään tärkeä asia ihmisten turvallisuuden kannalta, on kymmenen kertaa halvempaa, kun käytetään luontopohjaisia ratkaisuja. Jos rahoituksen kestävyyden, ihmisten ja ympäristön terveyden sekä kiertotalouden toimintamallit yhdistetään, saadaan myös huomattavasti vähennettyä luontokatoon ja ilmastonmuutokseen liittyvien ulkoisvaikutusten riskiä.

Luonto loi maapallon ilmaston ja on sitä säätelevä voima – tämä keskinäinen riippuvuussuhde on vallinnut jo neljän ja puolen miljardin vuoden ajan. Kiertotalous sekä perustuu keskinäiseen riippuvuuteen että rakentuu sille. Vihreä kiertotalous hyödyntää luonnon jo tarjoamia ratkaisuja tekemällä luonnon monimuotoisuudesta olennaisen osan tuotteiden ja palveluiden suunnittelun, jakelun ja elinkaaren hallintaa.

Vuoteen 2030 mennessä toteutettavat luonnon monimuotoisuuden 21 tavoitetta, joita parhaillaan laaditaan, pyrkivät ohjaamaan luonnon säilyttämiseen ja suojaamiseen keskittyviä toimia. Miten kiertotalous näkyy näissä tavoitteissa?

Uuden maailmanlaajuisen luonnon monimuotoisuuden viitekehyksen ja sitä täydentävien strategioiden ja lähestymistapojen (resurssien käyttöönotto, valtavirtaistaminen, valmiuksien kehittäminen, valvonta, mittarit, raportointi) tärkein rooli on käsitellä haasteita, jotka liittyvät luontopohjaisten ratkaisujen soveltamiseen kaikkiin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Se, että luontoa riistävien kannustimien vaikutus korjataan, on toteutuskelpoisin osa tavoitteita. Taloutemme sijoittavat edelleen enemmän luonnon tuhoamiseen ja luonnonvarojemme loppuun kuluttamiseen kuin niiden suojeluun.

Kiertotaloutta ei erikseen mainita vuoden 2020 jälkeisessä viitekehyksessä, vaan sen täydentävässä toimintasuunnitelmassa muiden lähestymistapojen, kuten ympäristöystävällisen yhteiskunnan, kanssa. Vuoden 2020 jälkeisen viitekehyksen tavoitteet keskittyvät esimerkiksi saasteisiin, luonnon moniin arvoihin, liiketoimintaan ja tuotantoon sekä vastuulliseen kuluttamiseen, jotta yrityksiä voidaan tukea luontokadon estämisessä.

Entä tulevaisuus? Mitä tarvitaan, jotta kiertotalouden luonnon monimuotoisuudelle tuomia mahdollisuuksia voidaan hyödyntää?

Ilmaston, luontokadon ja maankäytön ongelmia tulee ratkaista yhdessä, ei erikseen, ja vihreä kiertotalous voi olla ratkaisu tähän. Kiertotalouden konsepti on osa ratkaisua, jota tarvitsemme talouden perusteiden uudelleenohjaamisessa. Kiertävän, luontoon pohjaavan talouden edistäminen tarkoittaa sitä, että houkutellaan ja tuetaan oikeanlaisia investointimahdollisuuksia, jotka luonnonvarojen tuhoamisen sijaan suojelevat niitä.

Käyttäytymistä muuttamalla voimme suojella hiiltä sitovia kosteikkoja ja metsiä samalla, kun suojelemme luonnon monimuotoisuutta. Voimme varmistaa, ettei pölyttäjiä vahingoittavia tuholaismyrkkyjä käytetä. Voimme säilyttää perinteistä lajikirjoa. Voimme löytää ratkaisuja, jotka ohjaavat meidät kuluttamaan enimmäkseen lähellä ja vastuullisesti tuotettua luomuruokaa. Voimme turvata työpaikat ja sijoitukset sekä saada tuottoa otetuille vihreille lainoille, luotoille ja riskeille. Ottamalla luonnon huomioon kaupunkiliikenteessä ja energiainfrastruktuurissa, kuten Singaporessa tehdään, vähennämme äärimmäisiä lämpötiloja sekä kuivuusjaksojen ja tulvien riskiä. Parannamme myös paikallisten yhteisöjen kestävyyttä ja tarjoamme mielekkäitä mahdollisuuksia maaseudun nuorille.

Pelkkä kiertotalous ei riitä. Palvelut, joita luonto yrityksille ja finanssimaailmalle tarjoaa, tulee sisällyttää niiden suunnitelmiin – ja niistä tulee maksaa. Sen tulee olla osa kaikkia päätöksiä ja toimia sekä rahoituspolitiikkaa ja -ohjelmia.

Kiertotalous on osa ratkaisua, joka hyödyttää ihmisiä, yrityksiä ja luontoa.

Mistä on kyse?