tulevaisuussanasto

ilmastonmuutos

Ihmisen toiminnan seurauksena kasvihuonekaasujen, erityisesti hiilidioksidin, määrä ilmakehässä lisääntyy. Kasvihuonekaasut voimistavat maapallon lämpimänä pitävää kasvihuoneilmiötä, ja ilmasto lämpenee. Lämpeneminen johtaa muutoksiin myös sateissa. Tämä taas lisää ja voimistaa entisestään sään ääri-ilmiöitä, kuten lämpöaaltoja, kuivuutta, tulvia, hurrikaaneja ja metsäpaloja. Lämpenemisen seurauksena lumen ja jään määrä vähenee, merenpinta nousee, kasvi- ja eläinlajien levinneisyys muuttuu. Lisäksi muuttuvat sateet ja sulamisvedet heijastuvat myös makean veden varojen määrään ja laatuun.