KLIMATLÖSNINGAR

Det är mycket bråttom att minska utsläppen och därför måste vi bättre utnyttja fungerande klimatlösningar. Vi analyserar åtgärder med vilka utsläppen kan skäras ned i snabb takt och visionerar kring nya lösningar som väntar på sin utprövare.

Aktuellt

VAD HANDLAR DET OM?

Det är bråttom att dämpa klimatförändringen och minska utsläppen både i Finland och i hela världen. Vi har inte en klar uppfattning om klimatkrisens skala, och därför är också de hittills planerade klimatgärningarna och -målen otillräckliga. Dessutom hamnar de i politiken ofta under de mest brännande dagsaktuella frågorna.

Vi är i stort behov av både krismedvetenhet och fungerande lösningar som befunnits bra. Vi har utrett konkreta lösningar på klimatförändringen inom projektet Green to Scale och försöker svara på den enkla frågan: hur mycket kan vi minska utsläppen när vi på bred basis tar i bruk lösningar med små utsläpp som redan visat sig fungera?

Green to Scale har inspirerat oss att fortsätta samla på effektiva klimatlösningar. Inom nyckelområdet Klimatlösningar utvidgar vi vårt fokus mot nya och innovativa lösningar och åtgärder som skär genom hela samhället och med vilkas hjälp vi kan driva på en oundviklig övergång till en koldioxidneutral cirkulär ekonomi.

Vad gör vi?

Vi samlar information om fungerande lösningar med vilka klimatutsläppen kan skäras ned på ett ekonomiskt effektivt sätt och i snabb takt. Vi tar fram utredningar av hög kvalitet och kartlägger vilka metoder som är effektivast i att dämpa klimatförändringen. Vi skaffar inspiration såväl inom Finlands gränser som på olika håll i världen.

Vi visionerar också kring nya lösningar som väntar på sin utprövare. I Finland finns det lösningar för att minska utsläppen, men vi ligger efter de övriga nordiska länderna när det gäller att föra ut dem på den internationella marknaden. Hur kan vi vara föregångare i en värld där det är nödvändigt att skära ned utsläppen snabbare än någonsin tidigare? Och hur minskar vi effektivast utsläppen med tanke på landets ekonomi, så att det samtidigt uppstår en ny affärsverksamhet med högt mervärde?

Vem är med?

Vi verkar i intensivt samarbete med ansedda forskningsinstitut och expertorganisationer. Vid Sitra går en mångvetenskaplig skara experter in på djupet  med klimatlösningar och nya möjligheter. Vi har för avsikt att omsätta de viktigaste resultaten i våra utredningar i praktiken tillsammans med såväl förvaltning och företag som kommuner och städer.

Vad är på gång?

Som bäst förbereder vi flera analyser, som ska gå in på den nationella och den internationella klimatpolitiken samt på olika slags klimatlösningar.

KONTAKTA OSS

Vad handlar det om?