KLIMAT- OCH NATURLÖSNINGAR

Det är mycket bråttom att minska utsläppen och natursvinnet – följderna av klimatkrisen och naturkrisen både syns och känns redan. Det enda sättet som Finland kan nå framgång är att klimatkrisen och stoppande av biodiversitätsförminskning tas med som utgångspunkt i allt politiskt beslutsfattande. Vi samlar information om klimatlösningar som också samtidigt medför välfärd för Finland.

Aktuellt

Vad handlar det om?

Det är bråttom att dämpa klimatförändringen och minska utsläppen både i Finland och i hela världen. Vi har inte en klar uppfattning om klimatkrisens skala, och därför är också de hittills planerade klimatgärningarna och -målen otillräckliga. Dessutom hamnar de i politiken ofta under de mest brännande dagsaktuella frågorna.

Som stöd för en ambitiös och strategisk klimatpolitik är vi i stort behov av både krismedvetenhet och fungerande lösningar som befunnits bra. Vi har redan tidigare bland annat i projektet Green to Scale rett ut hur man skalar upp lösningar som redan konstaterats fungerar. Inom nyckelområdet Klimatlösningar utvidgar vi vårt fokus mot nya och innovativa lösningar och åtgärder som skär genom hela samhället och med vilkas hjälp vi kan driva på en oundviklig övergång till en koldioxidneutral cirkulär ekonomi.

Vad gör vi?

Vi samlar information om fungerande lösningar med vilka klimatutsläppen kan skäras ned på ett ekonomiskt effektivt sätt och i snabb takt. Vi tar fram utredningar av hög kvalitet och kartlägger vilka metoder som är effektivast i att dämpa klimatförändringen. Vi skaffar inspiration såväl inom Finlands gränser som på olika håll i världen.

Vi visionerar också kring nya lösningar som väntar på sin utprövare. Hur kan Finland vara föregångare i en värld där det är nödvändigt att alla skär ned utsläppen snabbare än någonsin tidigare? Och hur minskar vi effektivast utsläppen med tanke på landets ekonomi, så att det samtidigt uppstår en ny affärsverksamhet med högt mervärde?

I början på år 2021 skall vi utvidga vårt arbete att även granska lösningar som kan hjälpa natursvinnet och hållbarheten i klimatkrisen. Mera om detta i januari-februari.

Vem är med?

Vid Sitra går en mångvetenskaplig skara experter in på djupet med klimatlösningar och nya möjligheter. Vi verkar i intensivt samarbete med forskningsinstitut, expertorganisationer och förvaltningen. Vi har för avsikt att omsätta resultaten i våra utredningar i praktiken tillsammans med förvaltningen, företag, kommuner och städer.

Vad är på gång?

Nyckelområdet Klimatlösningar inleddes sommaren 2018 och avslutas i juni 2022.

Vi har redan publicerat utredningar om Finlands erfarenheter av att använda ekonomiska styrmedel för att minska utsläppen, kommunernas klimatmål och -åtgärder och om kostnadskurvan för metoder att minska på utsläppen i Finland. Dessutom publicerades Den exponentiella vägkartan för klimatåtgärder fram till 2030 som Sitra fungerat som huvudfinansiär för i samband med invigningen av klimattoppmötet i San Francisco. Våren 2019 publicerade vi en utredning om en skattereform för hållbar utveckling och hösten 2019 en analys om utvecklingen av utsläppshandeln och en internationella utredningen Nordic Green to Scale for Cities and Communities.

Hur delta?

Vi har en aktiv interaktion med förvaltningen, beslutsfattare, organisationer och forskningsinstitut. Vårt team sparrar gärna våra partners. Ta gärna kontakt endera direkt eller via teamets e-post, om du har ett förslag på samarbete eller vill höra mera om vårt arbete.

Kontakta oss

Vad handlar det om?