nyheter
Beräknad läsningstid 6 min

Världens klimatutsläpp måste halveras före 2030 – vägkartan listar de åtgärder som behövs inom olika sektorer

Klimattoppmötet i San Fransisco inleddes på torsdagen med en utredning som gjorts av Sitra och nätverket för miljötankesmedjor Future Earth.

Författare

Riikka Lamminmäki

Publicerad

San Francisco, 13.9.2018

Det är möjligt att halvera utsläppen i världen före 2030, men det kräver en konsekvent politik, ett brett klimatledarskap och ett ställningstagande där den digitala revolutionen kan leda kampen för en minskad förbrukning av koldioxid, konstaterar en utredning som publicerades torsdagen 13.9. vid klimattoppmötet Global Climate Action Summit i San Fransisco.

Utredningen, som i huvudsak finansierats av Sitra, kartlägger de åtgärder som behövs inom olika sektorer (energi, lantbruk och livsmedelsproduktion, industri, byggnader och trafik) för att vi ska kunna halvera utsläppen av växthusgaser före 2030. Enligt utredningen kan vändpunkten för energiproduktionen ske betydligt snabbare än prognoserna för det kommande årtiondet, då det förmånliga priset på förnybara råvaror trycker undan fossila bränslen från marknaden. För att kunna fortsätta i samma takt krävs dock strikta politiska åtgärder såsom slopande av stöd för fossila bränslen och prissättning av koldioxidutsläpp. Inte heller inom andra sektorer sker förändringarna i nuläget tillräckligt snabbt.

Den digitala revolutionen kan visa sig vara ett trumfkort när det gäller att ta sig vidare till en världsekonomi utan koldioxidutsläpp. Teknikens utveckling kan täcka en tredjedel av de utsläppsminskningar som behövs för att uppnå målen i Parisavtalet, men kan också indirekt påverka utsläpp inom andra områden genom att ändra konsumtionsvanor, skapa nya möjligheter för delningsekonomi och stöda företag att övergå till verksamhetsmodeller som fungerar enligt principerna för cirkulär ekonomi.

”För att vi ska kunna besegra klimatkrisen måste vi fortsätta att överstiga den gräns som just nu känns möjlig. Den digitala revolutionen är ett av våra mest effektiva arbetsredskap. Vi måste få ut allt vad vi kan av den digitala revolutionen – och för det behöver vi ledarskap av politiker, företagsledare och av oss själva”, säger Sitras överombudsman Mikko Kosonen.

Den röda tråden i utredningen är de exponentiellt skalbara möjligheter som teknologin för med sig inom olika sektorer. Till exempel smarta nätverk innebär effektivare elkonsumtion och elproduktion, artificiell intelligens kan användas som hjälp för att främja köpbeslut med låga koldioxidutsläpp och sakernas internet kan skapa möjligheter för att minska matsvinn.

”Människor underskattar kraften hos exponentiell tillväxt. I Norge steg andelen elbilar inom försäljningen av nya bilar från 6 procent till 47 procent på bara fem år. Om andelen förnybar energiproduktion fördubblas vart sjätte år, såsom det har skett under de senaste tio åren, försvinner fossila bränslen från marknaden mycket snabbare än vad många prognoser angett.  Men det kräver att det sker sida vid sida med strikt politisk styrning”, säger utredningens andra skribent Owen Gaffney från nätverket för miljötankesmedjor Future Earth.

Mängden växthusgaser måste minska radikalt för att det ska vara möjligt att begränsa höjningen av medeltemperaturen till klart under 2 eller 1,5 grader. För att målen i klimatavtalet i Paris ska kunna förverkligas krävs det att utsläppen i världen börjar sjunka inom två år, och att de halveras före år 2030.

Vägkartan framhäver tre faktorer bakom halveringen av utsläpp: klimatledarskap, politiska åtgärder och teknologi. Bara med hjälp av dessa kan de 30 lösningar som utredningen presenterar spridas effektivt. Därför kommer det under de närmaste 18 månaderna bland annat att behövas följande:

  • En kritisk massa av företag, städer och medborgare som har som mål att halvera mängden utsläpp snabbt och som agerar i enlighet med dessa mål.
  • Effektiva sammanslutningar som stöder slopandet av fossila stöd, prissättning av utsläpp och ett snabbt tillägnande av verksamhetsmodeller för cirkulär ekonomi.
  • Teknologiska initiativ som riktar in sig på en fjärde digital revolution (digitalisering, artificiell intelligens, molntjänster, sakernas internet) för att halvera utsläppen före 2030.

Vägkartan finns tillgänglig som en digital plattform som företag, städer och stater kan utnyttja då de drar upp riktlinjer för sina åtgärder i enlighet med målen för Parisavtalet. Plattformen har utvecklats för Sveriges regering för att stöda landets mål att bli kolneutralt före 2045.

Publikationens uppgifter

Namn: Exponential climate action roadmap
Publiceringsåret: 2018
Utgivare: Future Earth och Sitra
Sidantal: 108 s.
Ladda ner publikationen: https://www.sitra.fi/en/publications/exponential-climate-action-roadmap/

Publikationens digitala plattform: www.exponentialroadmap.org

Bakgrund

Utredningen har gjorts av Future Earth och Sitra i samband med Stockholm Resilience Centre, Mission 2020, WWF Ericsson och Internet of Planet. Projektpartner är även Telia, Project Drawdown, KTH Royal Institute of Technology, Fossil-free Sweden, MapLauncher, Sveriges energimyndighet och Storythings. Utredningen stöder Step Up-resolutionen och resolutionen Entrepreneurs för företagare, som ges i samband med klimattoppmötet i San Fransisco.

Vägkartan baserar sig på begreppet Carbon Law (Rockström, 2017), enligt vilket det vore i enlighet med Parisavtalet att halvera utsläppen vart tionde år fram till 2050 för att uppvärmningen ska kunna begränsas till under två grader. Ett team av internationella experter som består av representanter från vetenskapen, tekniken och medborgarorganisationer gick igenom över 60 studier och akademiska analyser för utredningen och bedömde olika scenarion som möjliggör mycket små mängder utsläpp.

Ytterligare information

Oras Tynkkynen (i San Francisco, observera tidsskillnaden -10 h), förnamn.efternamn(at)www.sitra.fi, +358 (50) 5121 584

Mari Pantsar (i Helsingfors), förnamn.efternamn(at)www.sitra.fi, +358 50 3820 755

Janne Peljo (i Helsingfors), förnamn@efternamn(at)www.sitra.fi, +358 40 5285 754

Owen Gaffney (i San Francisco, observera tidsskillnaden -10 h), Future Earth/Stockholm Resilience Center, utredningens andra skribent, owen.gaffney@futureearth.org, + 46 73 460 48 33

Utredningens webbsidor: www.exponentialroadmap.org

Vad handlar det om?