ILMASTO- JA LUONTORATKAISUT

Luontokadon pysäyttämisellä ja päästöjen vähentämisellä on kova kiire – ilmastokriisin ja luontokriisin vaikutukset tuntuvat ja näkyvät jo. Suomi voi menestyä vain ottamalla ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen pysäyttämisen lähtökohdaksi kaikessa poliittisessa päätöksenteossa. Kokoamme tietoa ilmasto- ja luontoratkaisuista, jotka tuottavat myös hyvinvointia Suomelle.

Ajankohtaista

Tapahtumat

Tule mukaan!

Mistä on kyse?

Ilmastonmuutoksen hillitsemisellä ja päästöjen vähentämisellä on kiire sekä Suomessa että maailmalla. Emme täysin hahmota ilmastokriisin mittakaavaa, minkä vuoksi myös tähän asti kaavaillut ilmastoteot ja -tavoitteet ovat riittämättömiä. Lisäksi ne jäävät politiikassa usein päivänpolttavien asioiden alle.

Strategisen ja kunnianhimoisen ilmastopolitiikan tueksi tarvitsemme kipeästi sekä kriisitietoisuutta että toimivia, hyväksi havaittuja ratkaisuja. Olemme aiemmin selvittäneet toimivaksi todettujen ratkaisujen skaalaamista jo muun muassa Green to Scale -projekteissa. Ilmastoratkaisut-avainalueella laajennamme tarkastelua uusiin ja innovatiivisiin, koko yhteiskuntaa läpileikkaaviin ratkaisuihin ja toimiin, joiden avulla voimme kirittää väistämätöntä siirtymää kohti hiilineutraalia kiertotaloutta.

Mitä teemme?

Kokoamme tietoa toimivista ratkaisuista, joilla ilmastopäästöjä pystytään leikkaamaan taloudellisesti tehokkaalla tavalla ja ripeässä aikataulussa. Tuotamme laadukkaita selvityksiä ja kartoitamme, mitkä keinot ovat tehokkaimpia ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Inspiraatiota haemme niin Suomen rajojen sisäpuolelta kuin eri puolilta maailmaa.

Visioimme myös uusia ratkaisuja, jotka odottavat kokeilijaansa. Miten Suomi voi olla edelläkävijä maailmassa, jossa kaikkien tulee leikata päästöjä nopeammin kuin koskaan aikaisemmin? Ja miten vähennämme päästöjä kansantalouden kannalta tehokkaimmin, niin että samalla syntyy uutta korkean lisäarvon liiketoimintaa?

Vuoden 2021 alusta lähtien toimintamme laajenee tarkastelemaan kestävyyttä ilmastokriisin ohella myös luontokadon vähentämisen näkökulmasta. Kerromme uusista avauksista tammi-helmikuun 2021 aikana.

Kuka on mukana?

Sitrassa ilmastoratkaisuihin ja uusiin mahdollisuuksiin pureutuu monitieteellinen joukko asiantuntijoita. Työskentelemme tiiviissä yhteistyössä tutkimuslaitosten, asiantuntijaorganisaatioiden ja hallinnon kanssa. Tavoitteenamme on viedä laatimiemme selvitysten tulokset käytäntöön yhdessä hallinnon, yritysten kuin kuntien ja kaupunkien kanssa.

Missä mennään?

Ilmastoratkaisut-avainalue käynnistyi kesällä 2018 ja päättyy kesäkuussa 2022.

Olemme jo julkaisseet selvitykset Suomen kokemuksista taloudellisten ohjauskeinojen käytöstä päästöjen vähentämisessä, kuntien ilmastotavoitteista ja -toimista sekä päästövähennyskeinojen kustannuskäyrän Suomelle. Lisäksi Sitran päärahoituksella toteutettu Ilmastotoimien eksponentiaalinen tiekartta vuoteen 2030 julkaistiin San Franciscon ilmastohuippukokouksen avajaisissa. Keväällä 2019 julkaisimme selvityksen kestävän kehityksen verouudistuksesta ja syksyllä 2019 analyysin päästökaupan kehittämisestä sekä Green to Scale for Cities & Communities -selvityksen, joka havainnollistaa, kuinka kaupungit ja kunnat Pohjoismaissa sekä muualla voivat hyödyntää olemassa olevia ilmastoratkaisuja.

Miten mukaan?

Olemme aktiivisessa vuorovaikutuksessa hallinnon, päättäjien, järjestöjen ja tutkimuslaitosten kanssa. Tiimimme sparraa kumppaneita mielellään. Jos sinulla on yhteistyöehdotus tai haluat kuulla työstämme lisää, ota rohkeasti yhteyttä meihin joko tiimimeilin kautta tai suoraan.

Ota yhteyttä

Kysy meiltä, jos haluat tietää lisää!

Mistä on kyse?