julkaisut

Kuntien ilmastotavoitteet ja -toimenpiteet

Selvitys käsittelee Suomen 50 suurimman kunnan ilmastotavoitteita ja -toimia.

Kirjoittajat

Deloitte

Julkaistu

Suomen 50 suurimman kunnan päästöt kattavat noin kolmanneksen Suomen päästöistä. Jos kunnat pääsevät päästövähennystavoitteisiinsa, se nipistäisi Suomen nykypäästöistä kuudesosan vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteisiin pääsemiseksi kunnat kuitenkin tarvitsevat tuekseen vaikuttavaa ja pitkäjänteistä valtion ilmastopolitiikkaa.

Selvitys tarkastelee 50 suurimman kunnan ilmastotavoitteita ja -toimia. Sitä varten käytiin  läpi julkisesti saatavilla olevat päästötiedot, ilmastotavoitteet, -strategiat ja –toimenpideohjelmat sekä haastateltiin 13 kunnallisen ilmastotyön asiantuntijaa ja 9 kunnan edustajat.

Kuntien tärkeimpiä työkaluja päästöjen vähentämiseen ovat maapolitiikka ja kaavoitus, julkiset hankinnat, taloudelliset ohjauskeinot sekä kunnan liikelaitosten ja konserniyhtiöiden omistajaohjaus. Selvitystä varten tehtyjen haastattelujen mukaan näitä voisi hyödyntää selvästi nykyistä tehokkaammin.

 

16.10.2018 korjattu luvut kuntien päästöistä ilman maataloutta ja läpikulkuliikennettä. Läpikulkuliikennettä ei ollut aiemmin poistettu päästöluvuista, vaikka Deloitten laatimassa raportissa niin väitettiin.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Kuntien ilmastotavoitteet ja -toimenpiteet

Tekijät

Deloitte

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2018

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

42 s.

Mistä on kyse?