ILMASTORATKAISUT

Päästöjen vähentämisellä on kova kiire – ilmastokriisin vaikutukset tuntuvat ja näkyvät jo. Matkalla kohti vähähiilistä maailmaa Suomi voi menestyä vain ottamalla ilmastonmuutoksen lähtökohdaksi kaikessa poliittisessa päätöksenteossa. Sen tueksi kokoamme tietoa tehokkaimmista ilmastoratkaisuista, jotka tuottavat myös hyvinvointia Suomelle.

Ajankohtaista

Tapahtumat

Tule mukaan!

MISTÄ ON KYSE?

Ilmastonmuutoksen hillitsemisellä ja päästöjen vähentämisellä on kiire sekä Suomessa että maailmalla. Emme täysin hahmota ilmastokriisin mittakaavaa, jonka vuoksi myös tähän asti kaavaillut ilmastoteot ja -tavoitteet ovat riittämättömiä. Lisäksi ne jäävät politiikassa usein päivänpolttavien asioiden alle.

Tarvitsemme kipeästi sekä kriisitietoisuutta että toimivia, hyväksi havaittuja ratkaisuja. Olemme selvittäneet konkreettisia ratkaisuja ilmastonmuutokseen Green to Scale -projekteissa, pyrkien vastaamaan yksinkertaiseen kysymykseen: kuinka paljon pystymme vähentämään päästöjä, kun otamme laajasti käyttöön jo toimivaksi todettuja vähäpäästöisiä ratkaisuja?

Green to Scale on inspiroinut meitä jatkamaan tehokkaiden ilmastoratkaisujen kartuttamista. Ilmastoratkaisut-avainalueella laajennamme tarkastelua uusiin ja innovatiivisiin, koko yhteiskuntaa leikkaaviin ratkaisuihin ja toimiin, joiden avulla voimme kirittää väistämätöntä siirtymää kohti hiilineutraalia kiertotaloutta.

Mitä teemme?

Kokoamme tietoa toimivista ratkaisuista, joilla ilmastopäästöjä pystytään leikkaamaan taloudellisesti tehokkaalla tavalla ja ripeässä aikataulussa. Tuotamme laadukkaita selvityksiä ja kartoitamme, mitkä keinot ovat tehokkaimpia ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Inspiraatiota haemme niin Suomen rajojen sisäpuolelta kuin eri puolilta maailmaa.

Visioimme myös uusia ratkaisuja, jotka odottavat kokeilijaansa. Suomesta löytyy ratkaisuja päästöjen vähentämiseksi, mutta olemme muita Pohjoismaita jäljessä niiden viemisessä kansainvälisille markkinoille. Miten voimme olla edelläkävijä maailmassa, jossa päästöjä tulee leikata nopeammin kuin koskaan aikaisemmin? Ja miten vähennämme päästöjä kansantalouden kannalta tehokkaimmin, niin että samalla syntyy uutta korkean lisäarvon liiketoimintaa?

Kuka on mukana?

Työskentelemme tiiviissä yhteistyössä arvostettujen tutkimuslaitosten ja asiantuntijaorganisaatioiden kanssa. Sitrassa ilmastoratkaisuihin ja uusiin mahdollisuuksiin pureutuu monitieteellinen joukko asiantuntijoita. Tavoitteenamme on viedä laatimiemme selvitysten keskeiset tulokset käytäntöön niin hallinnon, yritysten kuin kuntien ja kaupunkien kanssa.

Missä mennään?

Parhaillaan valmistelemme useita analyyseja, jotka pureutuvat kansalliseen ja kansainväliseen ilmastopolitiikkaan ja erilaisiin ilmastoratkaisuihin.

Julkaisut

Painonsa edestä asiaa

OTA YHTEYTTÄ

Kysy meiltä, jos haluat tietää lisää!

Mistä on kyse?