julkaisut

Missä mennään kuntien ilmasto- ja luontotyössä?

Kirjoittajat

Työryhmä: Maija Mattinen-Yuryev, Siiri Fagerlund, Anni Parkkinen, Tiina Huotari, Jussi-Pekka Manner, Jaakko Kullberg, Risto Haverinen, Raisa Valli ja Sanna Vaalgamaa (Sitowise Oy). Tatu Leinonen, Miika Korja, Antti Koistinen, Antti Lehtinen ja Sari Tuori (Sitra)

Julkaistu

Kunnilla on tärkeä rooli ilmastopäästöjen vähentämisessä ja luonnon monimuotoisuuden vahvistamisessa. Esimerkiksi kotien lämmityksen, liikenneratkaisujen ja yhdyskuntarakenteen kautta kunnat voivat vaikuttaa ilmastopäästöihin merkittävästi. Kuntien kannattaa tehdä fiksuja ilmasto- ja luontotoimia, sillä niistä hyötyvät myös asukkaat ja yritykset.

Tämä selvitys tarjoaa katsauksen Suomen kuntien ilmasto- ja luontotyön tilasta kuntavaalien alla, keväällä 2021.

Ilmastotoimien osalta selvityksessä kuvataan kuntien kasvihuonekaasupäästöjen tilaa ja niiden kehitystä, kuntien asettamia ilmastotavoitteita sekä kuntien toimia päästöjen vähentämiseksi.

Selvitys kertoo, että jo kaksi kolmasosaa kunnista, eli 206 kuntaa 309:stä, on asettanut ilmastotavoitteen. Jos kunnat saavuttavat tavoitteensa, niiden päästöt puolittuisivat: vuotuinen päästövähennys olisi 20 miljoonaa tonnia (Mt) vuoden 2018 tasolta vuoteen 2035 mennessä. Suuruusluokaltaan vähennys vastaa yli puolta Suomen hiilineutraaliustavoitteen edellyttämistä päästövähennyksistä.

Selvityksen mukaan 50 suurimman kunnan ilmastotavoitteiden kunnianhimo on kasvanut aiemmasta. Nyt jo 29 suurta kuntaa tavoittelee hiilineutraaliutta 2030 mennessä, kun vuonna 2018 tehdyssä selvityksessä vastaavia kuntia oli 16.

Luonnon monimuotoisuutta koskevat tavoitteet ovat kunnissa vielä toistaiseksi selvästi harvinaisempia kuin ilmastotavoitteet. Yksittäisiä luontotoimia on tehty jo pitkään, mutta kuntien verkkosivuilla olevien tietojen perusteella vain joka viides kunta – eli 64 kuntaa 309:stä – on asettanut luonnon monimuotoisuutta koskevan tavoitteen.

Kunnat ovat päässeet ilmastotavoitteissa ja -toimissa pääosin hyvään vauhtiin, ja nyt tahtia kannattaa kiihdyttää. Luonnon monimuotoisuutta koskevien tavoitteiden osalta kunnat ovat vasta lähdössä liikkeelle.   Vaikka luontoa vahvistavia toimia, kuten vesistöjen kunnostuksia, selvityksiä kaavoituksen yhteydessä, luontopolkujen perustamisia ja vieraslajien torjuntaa, on tehty kunnissa jo pitkään, valtaosa kunnista tekee luontotyötä toistaiseksi vähemmän tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti kuin ilmastotyötä.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Missä mennään kuntien ilmasto- ja luontotyössä?

Tekijät

Työryhmä: Maija Mattinen-Yuryev, Siiri Fagerlund, Anni Parkkinen, Tiina Huotari, Jussi-Pekka Manner, Jaakko Kullberg, Risto Haverinen, Raisa Valli ja Sanna Vaalgamaa (Sitowise Oy). Tatu Leinonen, Miika Korja, Antti Koistinen, Antti Lehtinen ja Sari Tuori (Sitra)

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2021

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

39 s.

ISBN (PDF)

978-952-347-230-3

ISSN (PDF)

1796-7112

Aihe

kunnat, ilmastopolitiikka, ympäristöpolitiikka, päästöt, bioenergia, luonnon monimuotoisuus, hiilineutraalius, kiertotalous, luontokato

Sarja

Sitran selvityksiä

Julkaisun numero

190

Mistä on kyse?