KESTÄVÄN TALOUS­POLITIIKAN KURSSI­MATRIKKELI

Kestävän talouspolitiikan kurssit ovat koonneet merkittävän joukon suomalaisia pohtimaan kestävän talouden reunaehtoja ja mahdollisuuksia. Pilottikurssin ja 13 järjestetyn kurssin tiedot löytyvät kurssimatrikkelista.

MISTÄ ON KYSE?

Ensimmäisen pilottikurssin lisäksi olemme järjestäneet 13 kurssia, joille on osallistunut yli 350 eri aiheiden asiantuntijaa. Tiiviiden kurssien aikana noin 30 kurssilaista kerrallaan on paneutuntut kestävän talouspolitiikan reunaehtoihin luentojen, keskustelujen ja harjoitusten avulla. Kukin kurssi on vuorollaan muodostanut hallituksen ja laatinut hallitusohjelman saatujen eväiden pohjalta. Tiivis työskentely on hitsannut kurssilaiset ponnistelemaan kohti yhteistä tavoitetta.

Faktatiedon lisäksi kurssien arvokasta antia ovat monia eri aloja edustavat kurssilaiset, joista jokainen tuo oman näkökulmansa yhteisiin pohdintoihin.

Mitä teemme?

Kestävän talouspolitiikkakoulutuksen käyneet kuuluvat Sitran koulutuksen alumneihin, joille järjestämme pari kertaa vuodessa tapahtumia ajankohtaisista aiheista.

KURSSIT

1 + 13 kurssia.

AJANKOHTAISTA

Sukella syvemmälle.

Ota yhteyttä

Kysy, kerro, kommentoi.

Mistä on kyse?