julkaisut

Talous tulevaisuuden palveluksessa

Kestävän talouden tilannekuva 2020-luvun taitteessa

Kirjoittajat

Eeva Hellström

Johtava asiantuntija, Talouden tulevaisuus

Julkaistu

Miten maapallon ekologiset reunaehdot sekä hyvinvoinnin ja reiluuden tavoitteet sisällytetään taloudellisiin päätöksiin ja johtamiseen? Mikä on talouden tehtävä ylipäätään yhteiskunnassamme?

Tämä julkaisu valottaa kestävän talouden tulevaisuuden haasteita ja valinnan paikkoja yhteiskunnallisesta näkökulmasta.

Raportin ensimmäisessä osassa peilataan aikamme globaaleja haasteita ja luodaan pohja tulevaisuuden kestävälle taloudelle. Toisessa osassa paneudutaan siihen, miten talous voi toimia muutosvoimana kohti reilua ja kestävää tulevaisuutta. Kolmannessa kartoitetaan tienviittoja muutokselle sekä tarkastellaan haasteita systeemisyyden ja johtamisen näkökulmasta. Jokaisen osan loppuun on koottu keskeiset viestit ja pohdinnanarvoisia kysymyksiä.

Julkaisu on tarkoitettu tausta-aineistoksi Sitran Kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutuksen osallistujille ja soveltuu samalla jokaiselle taloudesta ja tulevaisuudesta kiinnostuneelle.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Talous tulevaisuuden palveluksessa

Alaotsikko

Kestävän talouden tilannekuva 2020-luvun taitteessa

Tekijät

Eeva Hellström, Mervi Porevuo

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2020

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

76 s.

ISBN (nid.)

978-952-347-185-6

ISBN (PDF)

978-952-347-184-9

ISSN (PDF)

2737-1042

Aihe

talouspolitiikka, yhteiskuntapolitiikka, johtamiskoulutus, kiertotalous, muutos, uudistaminen, tulevaisuus, päätöksenteko, johtaminen, yhteiskunta, hyvinvointi, ekologinen kestävyys, kestävä kehitys, teknologia, julkinen hallinto, työelämä, demokratia, osallisuus, oikeudenmukaisuus

Sarja

Työpaperi

Mistä on kyse?