Sitras och Demos Helsinkis tredelade översikt över framtidens Finland och ett rättvisare samhälle. Vad handlar det om?

TILLVÄXT OCH FRAMSTEG

Den senaste delen i serien granskar framsteg i utvecklade samhällen med låg ekonomisk tillväxt och gestaltar en ny mångformig uppfattning om framsteg.

Huvudässa

Börja fast med det där.

DEMOKRATI OCH DELAKTIGHET

Den andra delen i serien behandlar de krafter som förändrar demokratin och delaktigheten samt lägger fram lösningar för att stärka demokratin.

Huvudessä

Direkt till saken.

ARBETE OCH UTKOMST

I den första delen av serien behandlar vi förändringar som gäller arbete och utkomst. Artiklarna visar olika aspekter på den pågående brytningstiden, dess samhälleliga effekter och nya lösningar.

Huvudessä

Börja fast med det där.

Författare

Forna tiders samlade intelligens.

AKTUELLT

Håll dig à jour med vad folk pratar om.

Sitra & Demos Helsinki

Nästa rond är ett visionsarbete som Sitra och Demos Helsinki har startat tillsammans med sikte på en reform av den nordiska modellen, nästa rond av välfärden.