Nästa rond

Visionen om välfärdens nästa rond utstakar riktlinjer för framtidens välfärdssamhälle.

Välfärdens nästa rond

Hur skapar vi välfärd i framtiden? Visionen om välfärdens nästa rond erbjuder riktlinjer för en progressiv samhällspolitik med siktet inställt på en rejäl och hållbar framtid.

Vad handlar der om?

Visionen om välfärdens nästa rond bottnar i Sitras och Demos Helsinkis visionsarbete Nästa rond.

Läs mer om visionsarbetet genom att klicka på knappen eller här och bekanta dig med publikationerna nedan.

AKTUELLT

Håll dig à jour med vad folk pratar om.

PUBLIKATIONER

De prognostiserande publikationerna inom Nästa rond erbjuder synvinklar på den pågående samhälleliga brytningen och dess konsekvenser. Publikationerna och Megatrenderna 2017 lyfter fram de viktigaste ändringsfenomenen som påverkar den nordiska välfärden i framtiden.

VÄLFÄRDENS NÄSTA ROND

Välfärdens nästa ronds femte upplaga sammanför hela visionsarbetets resultat i en pärm. Hur ser välfärdens nästa rond ut? Bekanta dig med idealet, visionen och besluten.

JORDENS BÄRKRAFT

Den fjärde publikationen tar upp hur den globala hållbarhetskrisen utmanar den nordiska välfärdsmodellen, och vilka slags roller Finland och de andra nordiska länderna kan ta i lösningen av krisen.

TILLVÄXT OCH FRAMSTEG

Den tredje delen i serien granskar framsteg i utvecklade samhällen med låg ekonomisk tillväxt och gestaltar en ny mångformig uppfattning om framsteg.

DEMOKRATI OCH DELAKTIGHET

Den andra delen i serien behandlar de krafter som förändrar demokratin och delaktigheten samt lägger fram lösningar för att stärka demokratin.

ARBETE OCH UTKOMST

I den första delen av serien behandlar vi förändringar som gäller arbete och utkomst, och deras samhälleliga effekter.

Författare

Forna tiders samlade intelligens.

Sitra & Demos Helsinki

Nästa rond är ett visionsarbete som Sitra och Demos Helsinki har startat tillsammans med sikte på en reform av den nordiska modellen, nästa rond av välfärden.