Nästa rond

Visionen om välfärdens nästa rond utstakar riktlinjer för framtidens välfärdssamhälle.

Välfärdens nästa rond

Hur skapar vi välfärd i framtiden? Visionen om välfärdens nästa rond erbjuder riktlinjer för en progressiv samhällspolitik med siktet inställt på en rejäl och hållbar framtid.

artiklar

Mot nästa hundra år: Välfärdens Nästa Rond

publikationer

Välfärdens nästa rond

Vad handlar der om?

Visionen om välfärdens nästa rond bottnar i Sitras och Demos Helsinkis visionsarbete Nästa rond.

Läs mer om visionsarbetet genom att klicka på knappen eller här och bekanta dig med publikationerna nedan.

AKTUELLT

Håll dig à jour med vad folk pratar om.

nyheter

Visiofest bjuder på godbitar från framtiden 26.9 – också på webben

nyheter

Hur ser ett välmående samhälle ut år 2050? Ny bok presenterar en vision om välfärdens framtid

blogg

Lär dig grundbegreppen om förutsägelse och få tre tips för förutsägelsedjungeln

archived

Tre tips för att förbättra framtidsläskunnigheten

publikationer

Välfärdens nästa rond

nyheter

Hur ser den nordiska välfärdsmodellens framtid ut? Bekanta dig med välfärdens nästa rond.

nyheter

Finland kan erbjuda ett bättre alternativ till Black Friday

nyheter

Finland behöver visioner för hur framtidens välfärd ska byggas upp

artiklar

Mot nästa hundra år: Välfärdens Nästa Rond

nyheter

Vad innebär samhällelig framgång i nästa rond?

publikationer

Framstegets nya koppling

artiklar

Sitra examinerar den nordiska modellens framtid

publikationer

Arbete och utkomst i en ny tid

artiklar

Nästa rond

PUBLIKATIONER

De prognostiserande publikationerna inom Nästa rond erbjuder synvinklar på den pågående samhälleliga brytningen och dess konsekvenser. Publikationerna och Megatrenderna 2017 lyfter fram de viktigaste ändringsfenomenen som påverkar den nordiska välfärden i framtiden.

VÄLFÄRDENS NÄSTA ROND

Välfärdens nästa ronds femte upplaga sammanför hela visionsarbetets resultat i en pärm. Hur ser välfärdens nästa rond ut? Bekanta dig med idealet, visionen och besluten.

publikationer

Välfärdens nästa rond

JORDENS BÄRKRAFT

Den fjärde publikationen tar upp hur den globala hållbarhetskrisen utmanar den nordiska välfärdsmodellen, och vilka slags roller Finland och de andra nordiska länderna kan ta i lösningen av krisen.

publikationer

Ett offer, den som anpassar sig eller den som erbjuder lösningar?

TILLVÄXT OCH FRAMSTEG

Den tredje delen i serien granskar framsteg i utvecklade samhällen med låg ekonomisk tillväxt och gestaltar en ny mångformig uppfattning om framsteg.

publikationer

Framstegets nya koppling

DEMOKRATI OCH DELAKTIGHET

Den andra delen i serien behandlar de krafter som förändrar demokratin och delaktigheten samt lägger fram lösningar för att stärka demokratin.

publikationer

Från svårigheter med demokratin mot framtidens delaktighet

ARBETE OCH UTKOMST

I den första delen av serien behandlar vi förändringar som gäller arbete och utkomst, och deras samhälleliga effekter.

publikationer

Arbete och utkomst i en ny tid

Författare

Forna tiders samlade intelligens.

personer
Elina Kiiski Kataja
personer
Aleksi Neuvonen
Grundare, Demos Helsinki
personer
Antti Hautamäki
Senior Associate, Demos Helsinki
personer
Juha Leppänen
Verkställande direktör, Demos Effect OY
personer
Roope Mokka
Grundare, Demos Helsinki

Sitra & Demos Helsinki

Nästa rond är ett visionsarbete som Sitra och Demos Helsinki har startat tillsammans med sikte på en reform av den nordiska modellen, nästa rond av välfärden.