publikationer

Megatrendkort

Publicerad

Med hjälp av trendkorten kan du utvidga ditt tänkande, kläcka nya idéer och skapa visioner av hur framtiden kunde se ut. Det enda du behöver är trendkorten, penna och papper – och ett par kompisar!

Publikationens baskunskaper

Rubrik

Megatrendkort

Undertitel

Resan till framtiden

Publiceringsplats

Helsingfors

Publiceringsåret

2018

Utgivare

Sitra

Sidantal

51 kort

ISBN (tryckt)

978-952-347-059-0

ISBN (PDF)

978-952-347-060-6

Publikationsserie

Promemoria

Vad handlar det om?