Beräknad läsningstid 1 min

Megatrender 2017 -bildspel

Vårt bildspel för dig att använda.

Författare

Heli Nissinen

Ledande Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer, Sitra

Publicerad

2017 vill vi till Finlands hundraårsjubileums ära lyfta fram viktiga megatrender för den nordiska modellen, som handlar om arbete och utkomst, demokrati och delaktighet samt tillväxt och framsteg. Samtliga dessa är teman som utgör kärnan i just den nordiska modellens framtid.

  1. Mysteriet arbete och utkomst
  2. Den representativa demokratin har tappat sugen
  3. Ekonomi vid ett vägskäl

Kontakta oss
 
Elina Kiiski Kataja

Ämne

Megatrender

Sitras årliga trendlista visar på en tolkning av de globala förändringsfenomenen – megatrenderna.

Författare

Heli Nissinen

Ledande Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer, Sitra

Publicerad

Vi rekommenderar

Läst den än?

Vad handlar det om?