Publicerad May 4, 2017

Megatrender 2017 -bildspel

Vårt bildspel för dig att använda.
Författare
Expert, Kommunikation, Sitra

2017 vill vi till Finlands hundraårsjubileums ära lyfta fram viktiga megatrender för den nordiska modellen, som handlar om arbete och utkomst, demokrati och delaktighet samt tillväxt och framsteg. Samtliga dessa är teman som utgör kärnan i just den nordiska modellens framtid.

  1. Mysteriet arbete och utkomst
  2. Den representativa demokratin har tappat sugen
  3. Ekonomi vid ett vägskäl

Vad handlar det om?