personer

Sari Laine

Ledande Expert, Natur och vardag

Vem?

Sari funderar dagligen över hur människor blir inspirerade till förändring och hur små gärningar blir till vanor. I teamet En hållbar vardag söker Sari särskilt med hjälp av experiment smidiga sätt att testa nya verksamhetsmodeller och försöker ständigt bättre förstå allas våra motiv att förändra vardagen så att den blir hållbarare.

Vad?

Sari har flera års erfarenhet av människoorienterad planering vid utvecklingen av olika slags funktioner. För närvarande fokuserar Saris intresse på en försökskultur, hållbar utveckling och framväxten av en förändring på gräsrotsnivån. Tidigare har Sari arbetat som konsult inom företagsledning och deltagit i att utveckla arbetslivet med hjälp av ett designtänkande. Hon studerade vid Villmanstrands tekniska universitet och Cambridge universitet.

För närvarande har hela teamet En hållbar vardag som mål att skala upp internationellt beprövade verktyg som testats i Finland och att därmed påskynda en förändring och öka effektiviteten. Sari deltar också i en utredning som fördjupar sig i förändringar av beteende som coronatiden har medfört och jämför dem med gärningar och vanor i en ekologiskt hållbar vardag.

Va?

Som nyhetsfreak söker Sari ständigt nya tankar, trender, platser och företeelser.

Hon tycker att det bästa i livet är att nyfiket vandra omkring, simma, utöva yoga, delta i barnens hobbyer, läsa och laga mat med sina tre döttrar och sin make.

Sari tror att även om den teknologiska utvecklingen i framtiden hjälper oss att leva mer hållbart, är lösningen vi människor och att uppskattningen av ”mänsklighet” upplever en renässans mitt i all robothype.