Sari Laine

Ledande Expert, hållbar vardag, Sitra


Vem?

Sari funderar dagligen på hur man ska få människor att intressera sig för förändring och små handlingar att bli vanor. I teamet Den resurskloka medborgaren söker Sari med hjälp av olika experiment agila sätt att testa nya operativa modeller och strävar ständigt efter bättre kunskaper om vilka motiv vi alla har att förändra vardagen så att den blir mer hållbar.

 Vad?

Sari har flera års erfarenhet av planering som utgår från människan i processer för att utveckla olika funktioner. Försökskultur, hållbar utveckling och förändring som föds på gräsrotsnivå är aktuella fokusområden i Saris arbete. Sari har tidigare arbetat som konsult inom företagsledning och varit med om att utveckla arbetslivet med stöd av Design Thinking. Hon har studerat vid tekniska universitetet i Villmanstrand och vid universitetet i Cambridge.

Just ny ledar hon Maapalloliiga, som utmanar organisationer och föreningar till att utveckla en lösning som inspirerar och aktiverar människor till att i sin vardag utföra miljövänliga handlingar.

Va?

Sari är en nyhetsfreak som ständigt söker nya tankar, trender, platser och fenomen. Mest gillar hon resor, basket, fotboll, balett, att läsa och att kocka med sina tre döttrar och sin man.

Även om den tekniska utvecklingen hjälper oss att leva på ett mer hållbart sätt i framtiden tror Sari att det är vi människor som är lösningen och att respekt för “mänskligheten” kommer att uppleva en renässans mitt i robothajpen.

Från denna författare

Läst den än?