personer

Rose Thompson Coon

Ledande Expert, Förutsägelse och Strategi

Vem? 

En ledande expert inom bedömning av effektivitet. I arbetsbeskrivningen ingår att utveckla verksamhetsmodeller och praxis som kan användas för att härleda, mäta och bedöma Sitras samhälleliga påverkan. 

Vad?  

Rose är en expert inom bedömning, strategiutveckling och resultatansvarstänkande. Hon har en lång internationell erfarenhet av att utveckla forskningsmetoder och bedömningsfärdigheter relaterade till bedömning av effektivitet i FN-organisationer samt som konsult. Du bör fråga henne om mätbarhet, förändringsteorier och transformativ bedömning. 

Rose har en magisterexamen i statsvetenskap och har en pedagogisk behörighet som lärare (inriktad på vuxenpedagogik). 

Va?  

Som återvändande kommer Rose att fortsätta beundra Finlands bibliotek, kollektivtrafik och barnens hobbymöjligheter under lång tid framöver. I gränssnittet mellan fritid och arbetsliv intresserar förändringen av utbildnings- och inlärningsmiljöerna. Från framtiden förväntar hon sig att arbetslivet inte kommer att bestämmas av examen, utan av färdigheter, och (som evig optimist!) att mänsklighetens och djurrikets samexistens i framtiden kommer att bli mer solidarisk!