Hanna Häppölä

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer, Sitra
Kuva: Miikka Pirinen / Sitra