personer

Eero Jalava

Ledande Expert, Global samverkan, Hållbarhetslösningar

Vem?

Eero Jalava arbetar som ledande expert för teamet globalt samarbete inom Sitras tema Hållbarhetslösningar. Han ansvarar för att övervaka, planera och genomföra EU:s opinionsbildning gällande till exempel klimat, biologisk mångfald och cirkulär ekonomi. Tidigare har Eero jobbat inom projektet Naturstärkande cirkulär ekonomi, med fokus på frågor som rör en rättvis övergång till cirkulär ekonomi och EU-ärenden.

Eero anser att hållbarhetslösningar förutom i Finland även bör främjas på EU-nivå och ser till att programmet för Den europeiska gröna given uppmärksammas i Sitras arbete med hållbarhetslösningar.

Vad?

Eero har en bakgrund inom såväl statsförvaltningen som på organisationssidan. I sina tidigare uppgifter har han framför allt fokuserat på cirkulär ekonomi och internationella politiska processer. Arbetserfarenhet har Eero fått bland annat från miljöministeriet i uppgifter inom Finlands EU-ordförandeskap samt främjande på EU-nivå av återvinning av näringsämnen och genom att skala upp lösningar i stiftelsen Baltic Sea Action Group.

Eero studerade cirkulär ekonomi i slutet av 2015 i och med det paket för en cirkulär ekonomi som lanserades av EU, och blev övertygad om den cirkulära ekonomins potential som en del av lösningen på hållbarhetskrisen. Till utbildningen är han politices magister från Åbo universitet.

Va?

Eero är nyfiken av sig och fritiden går till läsning, löpning och att halvt aktivt följa med i fotbollen. Han tillbringade sin ungdom i Åbo skärgård och drömmer om en egen segelbåt.

Eero tror att en cirkulär ekonomi kommer att föra med sig många nya lösningar för att tackla hållbarhetskrisen. Man ser redan många tecken på det.