Eero Jalava

Ledande expert, Global samverkan, Hållbarhetslösningar, Sitra
Kuva: Miikka Pirinen / Sitra
Kuva: Miikka Pirinen / Sitra

Vem?

Eero Jalava arbetar som expert på Sitra inom projekt Naturstärkande cirkulär ekonomi. Han arbetar i synnerhet med frågor om en rättvis övergång till en cirkulär ekonomi och EU-frågor.

Eero tror att en cirkulär ekonomi förutom i Finland även bör främjas på EU-nivå och ser till att den internationella dimensionen och EU-dimensionen uppmärksammas i Sitras arbete med cirkulär ekonomi.

Vad?

Eero har en bakgrund inom såväl statsförvaltningen som på organisationssidan. I sina tidigare uppgifter har han framför allt fokuserat på cirkulär ekonomi och internationella politiska processer. Eero har skaffat sig arbetslivserfarenhet från bland annat miljöministeriet inom uppgifter för EU-ordförandeskapet och främjande av återvinning av näringsämnen på EU-nivå i stiftelsen Baltic Sea Action Group.

Eero studerade cirkulär ekonomi i slutet av 2015 i och med det paket för en cirkulär ekonomi som lanserades av EU, och blev övertygad om den cirkulära ekonomins potential som en del av lösningen på hållbarhetskrisen. Till utbildningen är han politices magister från Åbo universitet.

Va?

Eero är nyfiken av dig sig och fritiden går till läsning, löpning och att halvt aktivt följa med i fotbollen. Han tillbringade sin ungdom i Åbo skärgård och drömmer om en egen segelbåt.

Eero tror att en cirkulär ekonomi kommer att föra med sig många nya lösningar för att tackla hållbarhetskrisen. Man ser redan många tecken på det.

Från denna författare

Läst den än?