personer

Pia Mero

Expert, Förutsägelse och Strategi

Vem?

Pia Mero kikar in i framtiden med prognoser och kunskapsledning för ögonen. Precis som på andra håll håller även Sitra på att övergå till tiden efter informationstjänsterna, vilket innebär att organisationerna i en värld av informationsmättnad måste ta i bruk metoder för analys av informationsmaterial som är bättre utvecklade än tidigare.

Vad?

Förutom att Pia är en analytisk samhällsvetare har hon även lång erfarenhet av Sitra. Hennes ursprungliga arbete som forsknings- och utvecklingschef och sedermera som expert i olika team har gett henne perspektiv på Sitras olika typer av verksamhet.

Dessutom fungerar hon alltid som antropolog (eller egentligen etnograf) och out of the box-typ om en sådan behövs.

Va?

Enligt Pia skulle fastighetsskötare, spårvagnskonduktörer och byskolor kunna få tillbaka sitt ursprungliga värde. Det man pengamässigt sparat in genom att dra in på deras jobb, har man förlorat i form av social och samhällelig nedbrytning.

Å andra sidan: vanligen föds bra saker på nytt i en annan form. Det har Pia lärt sig att lita på. Pias enträgna önskan är att man ska återinföra seden med att sätta sig ner och dricka kaffe under arbetsdagen – ett enkelt och effektivt sätt att ta hand om den interna informationsgången på arbetsplatser.