personer

Sanna-Kaisa Saloranta

Projektkoordinator, Nya sätt att påverka

Vem?

Sanna-Kaisa Saloranta eller Sannis arbetar som projektkoordinator för projektet Nya sätt att påverka. Syftet med projektet Nya sätt att påverka är att förstärka den inkluderande demokratin genom försök, utredningar och genom att stödja införandet av nya former av delaktighet. Sannis arbetsdagar fylls bland annat av projektkoordination, assisterande expertuppgifter samt produktion av evenemang för intressentgrupper.

Vad?

Sannis har samlat på erfarenhet vid Demos Helsinki, som undervisningsassistent vid Helsingfors universitet och i frivilligarbete för Eettisen kaupan puolesta ry. Hon är både magister i statsvetenskap och även tradenom i företagsekonomi.

Sannis är en nyfiken tänkare och en utvecklarsjäl som vill testa teoretiska tankar också i praktiken. Hon blir inspirerad av uppskattande diskussioner, där meningsskiljaktigheter ses som en rikedom och där tänkandet får flytta sig till helt nya områden.

Va?

På fritiden njuter Sannis av naturupplevelser som struktureras av årstider samt av att vara med sina nära och kära. En del av hennes värld ligger i Alperna och när hon vandrar på bergssluttningarna får hon alltid sina bästa idéer.