personer

Perttuli Arhola

Expert, IT och digitala tjänster

Vem?

Perza arbetar som expert inom Sitras data- och dokumentförvaltning. Han har redan hunnit arbeta i ungefär 20 år i ICT-branschen. Tillsammans med de andra i teamet tar han hand om tekniska problem och kollegernas begäranden om support.

Resultat av Perzas arbete syns också i Sitras mediepublikationer och på streamingevent.

Vad?

Perza förstår sig på alla slags IT-anordningar, operativsystem, tillämpningar och produktionssystem. Han är särskilt bra på medieproduktion: videoeditering och bildbehandling samt system för videkonferenser, ljudåtergivning och ljudinspelning.

Han började IT-banan på en PC-verkstad och har skaffat sig bl.a. Compaqs, HDI:s och Microsofts certifikat. Hans grundutbildning är en högre specialexamen på mellanstadiet år 1998. På Sitra har han arbetat sedan år 2003 och dessförinnan på Digital, Compaq och HP som systemexpert och -konsult.

Va?

Perza on en inbiten datormusiker som också dragit på sig banderfarenhet och även arbetat som studieinspelare och producent. På fritiden utgörs det ekologiska inslaget av att han tar tillvara EE-avfall av märket Apple och omvandlar det till användbara komponenter.

Kameran är en följeslagare även på fritiden, nuförtiden mest för videoupptagningar, men tidigare har han också fotograferat porträtt, natur och landskap.

”Människan blir aldrig klar utan kan alltid lära sig nytt. Varje dag.”