personer

Saara Saarinen

Ledande Expert

Vem?

Saara Saarinen är ledande expert inom samhällelig utbildning på Sitra. Saara arbetar i projekthelheten Förändringsmetoder, som söker svar och lösningar för att skapa samhällelig förändring samt öka förändringskompetenser.

Vad?

Saara är en passionerad budbärare för snabbt, smidigt och kreativt arbete. Hon kan kontaktas om kombinationen formgivning och lärande eller människoorienterad planering låter intressant.

Förutom formgivning är visualitet ett viktigt sätt för Saara att uppfatta världen och göra den begriplig. Även språk har en nyckelposition när det gäller att nå en inspirerande framtid. Hon är intresserad av att avveckla krångelspråk och av mänsklighet.

Saara har en lång erfarenhet inom marknadskommunikation, högskolevärlden och ledning av formgivningsprojekt inom statsförvaltningen. Saara har bland annat medverkat i utvecklingen av olika lärdesignverktyg och statens digitala lärmiljö.

Utbildningskombinationen konstmagister, medianom YH och yrkeslärare skapar ett bra utgångsläge. Enligt Saara är att tänka genom att göra ett av de effektivaste arbetssätten för formgivare, och det lär man sig bara genom modiga försök.

Va?

På fritiden hittas Saara på tennisplanen, danslektioner, konstutställningar eller med händerna i ett kreativt projekt. Som mor till identiska tvillingar har hon lärt sig att intuition är en enorm resurs som också kunde användas mycket effektivare i arbetslivet.