Piia Laaksonen

Expert, Ekonomi, Sitra
Kuva: Miikka Pirinen