personer

Samuli Puroila

Expert, Natur och ekonomi

Vem?

Samuli Puroila arbetar som expert i Natur och ekonomi -teamet. I sitt arbete fördjupar han sig i hur ekonomiska styrmedel för klimatpolitik fungerar och utreder tillsammans med sitt team hur Finland i fråga om utsläpp ska kunna nå det som förutsätts i Parisavtalet så att man samtidigt tryggar vår nationalekonomiska framgång.

Vad?

Tidigare har Samuli bl.a. arbetat med ekonomiska styrmedel inom klimat- och miljöpolitik, elmarknaden samt omvälvningen inom trafiksektorn. Han har arbetserfarenhet från såväl den privata sektorn, offentliga sektorn som den akademiska forskningsvärlden. Samuli är utbildad till miljöekonom (AFM).

Då Samuli är en analytisk och eftertänksam person funderar han över lösningar från så många olika perspektiv som möjligt innan han fattar beslut.

Va?

På sin fritid deltar Samuli aktivt i verksamheten i kompisgängets innebandy- och fotbollslag och mäter sin allmänbildning i pubtävlingar.

Samuli tror att trafiktjänster redan inom den närmaste framtiden kommer att göra transport mer ekonomiskt och ekologiskt hållbart än i dag. Detta kan vi uppnå utan att vi måste göra avkall på den flexibilitet som privatbilismen erbjuder.