Taru Keltanen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer, Sitra
Kuva: Miikka Pirinen

Från denna författare

Läst den än?