Gå direkt till innehållet

Anu Mänty

Ledande expert, Sitra


Vem?

Anu Mänty utreder och utvecklar metoder för marknadskommunikation för att det ska vara lättare för finländska konsumenter att göra hållbara val.

Vad?

Kontakta Anu om du söker samarbetspartner eller försöksprojekt för att utreda medborgarnas etiska värderingar, attityder, konsumentvanor och mediekonsumtion som en del i strävan efter en hållbarare livsstil.

Anu har flera års erfarenhet av internationell försäljning och marknadsföring. Agilitet är bekant för henne från tillväxtföretag och digitala tekniker. Hon är utexaminerad från Jyväskylä universitet och vet att både arbetet och livet för övrigt innebär kontinuerligt lärande.

Va?

Anu trivs med modern konst, filmer och teater samt motion – de gånger hon har tid med det och inte är ute och ryggsäcksreser med familjen. Anu anser att vi alla har förutsättningar att ta till oss en hållbarare livsstil. Om vi bara vill.

Från denna författare

Läst den än?