personer

Henna Hiilamo

Expert, Beslutsfattandet förnyas

Vem?

Henna Hiilamo arbetar för att förnya demokratin och stärka delaktigheten i riksdagsprojekthelheten. Hon samordnar och producerar olika utredningar samt främjar intressentgruppsarbetet som stöd för arbetet med att reformera riksdagen.

Henna inspireras av att reformera demokratins strukturer och verksamhetssätt, samhällelig påverkan och främjande av social inklusion och välfärd.

Henna har en politices magisterexamen från Helsingfors universitet, med samhällspolitik som huvudämne.

Vad?

Henna är rätt person att kontakta i frågor som gäller utveckling av demokratin, bl.a. lagstiftningsprocesser och arbetet för att reformera riksdagen.

Henna har tidigare arbetat på Sitra i projektet Folkstyrets grundrenovering samt projekten Människan går först och Finansiering av social- och hälsovårdstjänster för att utveckla social- och hälsovården.

Tidigare arbetade hon som riksdagsmedarbetare åren 2011–2015.

Va?

På fritiden älskar Henna naturutflykter, stugliv och vattensport i alla dess former. Bland sommargrenarna är hennes favoriter simning och segling, och på vintern trivs den infödda Lahtisbon på snowboard eller längdskidorna.