Henna Hiilamo

Expert, Demokrati och delaktighet, Sitra
Kuva: Miikka Pirinen
Kuva: Miikka Pirinen

Vem?

Henna Hiilamo arbetar med projekt som anknyter till välfärd och hälso- och sjukvård. Gemensamt för dessa projekt är kunskapsledning, en ny slags verksamhetskultur, nya partnerskap och nya sätt att producera hälsa – människan först.

Vad?

Henna har arbetserfarenhet från bland annat kund- och försäljningsarbete vid ett försäkringsbolag och en arbetslöshetskassa. Under föregående valperiod arbetade Henna som riksdagsassistent, i synnerhet med social- och hälsopolitik. Till utbildningen är hon politices magister från Helsingfors universitet med samhällspolitik som huvudämne.

Henna är med och skapar ett nytt koncept för att stärka hälsostationernas konkurrenskraft. Det lönar sig att kontakta Henna om du vill veta mer om valfrihetsförsök, Soteuttamo-sparrning och Soteuttamo-skolan.

Va?

Främjande av välbefinnandet ligger Henna nära hjärtat såväl på arbetet som på fritiden. På fritiden trivs hon med att röra sig i naturen, leva stugliv och segla.