SOSIAALI- JA TERVEYS­PALVELUIDEN RAHOITUS

Sosiaali- ja terveydenhuollon ongelmina pidetään muun muassa palvelujen käyttäjien epätasa-arvoisuutta ja kustannusten ja laadun läpinäkyvyyden ja vertailtavuuden puutetta. Tuotamme hankkeillamme soten uudistamista tukevaa tietoa asiakaslähtöisesti ja tulevaisuuden tarpeet huomioivasti. Projekti on päättynyt.

AJANKOHTAISTA

Parhaat palat, ole hyvä.

HANKKEET

Näissä on itua.

MISTÄ ON KYSE?

Terveydenhuollon ongelmina pidetään muun muassa asiakkaiden keskinäistä epätasa-arvoisuutta ja asiakaslähtöisyyden, koordinaation, kannustimien sekä kustannusten ja laadun läpinäkyvyyden puutetta. Nykyinen järjestelmä keskittyy sairauksien hoitoon, mutta ei tue terveyden edistämistä.

Sitra tarttuu näihin ongelmiin palvelujen käyttäjän näkökulmasta. Tuotamme hankkeillamme sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen uudistamista tukevaa tietoa asiakaslähtöisesti ja tulevaisuuden tarpeet huomioivasti.

Työmme tavoitteena on lisätä kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia terveyspalveluihin sekä varmistaa kansalaisten tasavertaisuus sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjinä. Toimenpiteillä kannustetaan ihmisiä ottamaan enemmän vastuuta omasta ja läheistensä hyvinvoinnista. Hankkeilla lisätään keinoja ja kannusteita, jotka tukevat asiakaslähtöisiä toimintatapoja.

Mitä teemme?

Vuonna 2017 olemme mukana valmistelemassa sosiaali- ja terveydenhuollon uuden raportointijärjestelmän, palvelupakettien, käyttöönottoa, Palvelupaketit ovat erityisesti palvelujen järjestäjien, eli maakuntien väline tietoon perustuviin päätöksiin palvelujen kehittämiseksi.

Kuka on mukana?

Palvelupaketteihin perustuvaa raportointijärjestelmää on ollut kehittämässä satoja maan parhaita sote-asiantuntijoita eri organisaatioista. Työtä on tehty tiiviissä yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.

Palvelupakettien pilotointi toteutettiin yli 50 kunnan alueella ja se oli Sitran historian laajin pilottihanke.

Missä mennään?

Sote-palveluiden rahoitus -projekti alkoi vuoden 2014 alussa ja jatkui vuoden 2017 loppuun.

Mitä saimme aikaan?

Alkuvuodesta 2016 toteutettiin esimerkiksi kehittämiemme palvelupakettien pilottihankkeet. Yli 50 kunnan alueella pilotoitavilla palvelupaketeilla sote-palveluiden kustannuksia ja suoritteita pystytään raportoimaan ja ohjaamaan läpinäkyvästi sekä vertailemaan valtakunnallisesti. Kokonaiskuvan saamiseksi olennaista on tarkastella kustannuksia ja suoritteita yli perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon rajojen. Pilottien tuloksista voit lukea täältä.

Yhteistyössä Oulun yliopiston maantieteen tutkimusyksikön kanssa olemme myös toteuttaneet ainutlaatuisen palveluverkkoselvityksen, jossa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut (hammashoitoa lukuun ottamatta) on ensi kertaa sijoitettu kartalle.

Lisäksi olemme tähän mennessä muun muassa tutkineet nykyisten hoitopolkujen sirpaleisuutta, sote-järjestelmässämme piilevää optimointivaraa sekä sitä, kuinka monta kertaa lonkkaleikkauspotilaan hoidon rahoittajataho vaihtuu hoitoprosessin aikana

JULKAISUT

Tietoa tutkitusti.

OTA YHTEYTTÄ

Kysy, kerro, kommentoi.

Mistä on kyse?