FINANSIERING AV SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS­TJÄNSTER

Ojämlikheten bland dem som använder tjänsterna, bristen på kundfokus, koordination, motivation, samt ogenomskinligheten i kostnaderna och kvaliteten är exempel  på företeelser som betraktas som problem inom hälsovården. Det nuvarande systemet är inriktat på behandling av sjukdomar men stöder inte främjandet av hälsan.

AKTUELL

nyheter

Totalkostnaderna för läkemedelsbehandling lyfts fram första gången – transparens möjliggör betydande hälso- och kostnadsfördelar

PROJEKT

projekt

Uträdning om servicenätet inom social- och hälsovården

projekt

Förberedningen av ibruktagandet av servicepaketen

VAD HANDLAR DET OM?

Våra projekt producerar information som stöder reformen av finansieringen av social- och hälsovården med utgångspunkt i klienterna och med beaktande av framtidens behov.

Målet med vårt arbete är att öka medborgarnas möjligheter att påverka hälsovårdstjänsterna och att säkerställa en likabehandling av medborgarna i egenskap av klienter som anlitar social- och hälsovårdstjänster. Genom åtgärderna uppmuntras människor att ta mer ansvar för sitt eget och sina närmastes välbefinnande. Projekten ger fler metoder och sporrar  som stöder kundorienterade tillvägagångssätt.

Vad gör vi?

År 2017 medverkar vi i beredningen av ett nytt rapporteringssystem och nya servicepaket för social- och hälsovården. Servicepaketen är ett sätt att utveckla tjänsterna med hjälp av kunskap särskilt i landskapen, dvs. hos dem som ordnar tjänsterna.

Vem är med?

Hundratals experter på social- och hälsovårdsreformen från olika organisationer har varit med om att utveckla ett rapportsystem som grundar sig på servicepaket. Arbetet har gjorts i nära samarbete med social- och hälsovårdsministeriet. Ett pilotprojekt med servicepaket genomfördes i över 50 kommuner och var största pilotprojektet i Sitras historia.

Vad är på gång?

Projektet Finansiering av social- och hälsovårdsservice startades i början av år 2014 och pågår till slutet av år 2017.

Vad har vi fått till stånd?

I början av år 2016 genomfördes till exempel pilotprojekt som byggde på servicepaket. Pilotprojekten genomfördes i över 50 kommuner och syftade till att visa hur man kan rapportera, styra kostnaderna  och prestationerna inom social- och hälsovården på ett transparent  sätt samt göra rikstäckande jämförelser.

För helhetsbilden är det viktigt att granska kostnaderna och prestationerna över gränserna mellan primärvård, socialvård och specialiserad sjukvård. Mer information om resultaten av pilotprojekten kan läsas här.

I samarbete med geografiska forskningsenheten vid Uleåborgs universitet har vi genomfört en unik utredning om servicenätet där tjänsterna inom social- och hälsovården (med undantag för tandhälsovården)  för första gången placerades ut på en karta.

Vi har också undersökt splittringen i de befintliga vårdstigarna, de dolda optimeringsmöjligheterna inom social- och hälsovårdssystemet samt hur många gånger finansiären av vården av en höftopererad patient byts under behandlingsprocessen.

KONTAKTA OSS

personer
Eveliina Huurre
personer
Lea Konttinen
Ledande Expert, Beslutsfattandet förnyas
personer
Eero Vaissi
personer
Heikki Lukkarinen
personer
Henna Hiilamo
Expert, Beslutsfattandet förnyas
personer
Karoliina Ohrankämmen
personer
Tiina Peltola
personer
Jukka Vahti
Projektledare, Digital makt och demokrati

Vad handlar det om?