Siirry suoraan sisältöön

IHMINEN EDELLÄ Valintakokeilut sote-palveluissa

Laajentuva valinnanvapaus sote-palveluissa on merkittävä uudistus, jonka vaikutuksista meillä ei vielä ole tietoa. Tätä tietoa hankkiaksemme tarvitsemme kokeiluja, jotka luovat pohjaa toimintamallien, ajattelutapojen ja toimintakulttuurin muutokselle.

AJANKOHTAISTA

Tärkeimmät nopealla silmäyksellä

HANKKEET

MISTÄ ON KYSE?

Sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttäjien valinnanvapaus on laajenemasa Suomessa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ihmiset voivat nykyistä laajemmin valita perustason palvelunsa julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin tuottajien välillä. Asiakaslähtöisyys on yksi sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeisistä tavoitteista.

Valinnanvapauden laajentamisen toivotaan parantavan sekä palvelujen asiakaslähtöisyyttä että järjestelmän uudistumiskykyä. Valinnanvapaus voi antaa ihmisille uusia mahdollisuuksia osallistua omaa terveyttään ja hyvinvointiaan koskevaan päätöksentekoon sekä palvelujen kehittämiseen tekemällä omia valintoja ja antamalla palautetta. Paljon kuitenkin riippuu siitä, miten valinnanvapaus onnistutaan käytännössä toteuttamaan osana palvelujen järjestämistä ja tuotantoa.

Mitä teemme?

Valinnanvapauden laajentaminen on merkittävä uudistus, jonka vaikutuksista meillä ei vielä ole varmaa tietoa. Tätä tietoa hankkiaksemme tarvitsemme kokeiluja. Uudistustarve ei koske vain yksittäisiä toimintamalleja vaan kokeilujen aikana ja niiden jälkeen myös ajattelutapojen ja toimintakulttuurin pitää muuttua entistä asiakaslähtöisemmiksi.

Ihminen edellä -valintakokeilut sote-palveluissa -projekti tukee tätä muutosta eri keinoin ja sen päätavoitteena on uusien toimintatapojen, mallien ja työkalujen käyttöönotto osana uutta palvelutuotantoa. Projekti käynnistää myös kokeiluja, joissa testataan uudenlaisia, matalan kynnyksen palvelumalleja ja digitaalisia työkaluja osana toimintatapojen muutosta. Myös uuden palvelutuottaja- ja innovaatioverkoston edistäminen on tärkeä osa projektia.

Vuoden 2016 alussa laadimme valinnanvapauskokeiluille sääntökirjan kokeiluissa mukana olevien kuntatoimijoiden työn pohjaksi. Tammikuussa 2017 lanseerattiin Soteuttamo-konsepti ja siihen sisältyvä Match Making -työkalu. Helmikuussa 2017 julkaistiin myös Palveluntuottajien opas, joka kertoo, miten erilaiset tuottajat voivat lähteä kokeiluihin mukaan. Vuoden 2017 aikana myös kehitetään Care Gap -työkalua ja valmistellaan sen pilotointia Helsingissä ja Karstualla. Sitra kehittää ja kokeilee yhteiskumppaniensa kanssa uusia palvelumalleja asiakas- ja palveluohjaukseen sekä hankkii tietoa siitä, miten sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatiota voidaan käytännössä edistää.

Kuka mukana?

Ihminen edellä -projekti tekee yhteistyötä sosiaali- ja terveysministeriön käynnistämän palvelusetelikokeilun kanssa. Sitra valmisteli kuntakokeiluja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa syksyllä 2016.  Vuosina 2017-2018 Sitra toimii eri osapuolten osallistajana ja vuoropuhelun mahdollistajana sekä pyrkii aktivoimaan palvelutuottajakenttää, jotta syntyisi uusia kumppanuuksia ja entistä asiakaslähtöisempiä palvelumalleja.

Missä mennään?

Hanke käynnistyi kesällä 2016 ja jatkuu vuoteen 2019.

JULKAISUT

YHTEYSTIEDOT

Kuulemme sinusta mielellämme!

Mistä on kyse?