personer

Laura Halenius

Projektledare, Konkurrenskraft genom data

Vem?

Laura Halenius är projektledare för projektet Vägkarta för dataekonomi. Halenius och hennes team är övertygade om att Finland har goda förutsättningar att utnyttja dataekonomins möjligheter genom att göra rättvis och hållbar användning av data till en betydande konkurrensfördel.

Samhällets övergång till dataekonomin sker emellertid inte av sig själv, och vi behöver en gemensam vägkarta för att få det till stånd. Med rätta åtgärder kan vi göra dataekonomin till en nationell konkurrensfördel och öka vårt välbefinnande.

Vad?

Laura har mer än 15 års erfarenhet av att leda kommunikation och skapa samhällelig förändring. Hon är ekonomie magister.

Tidigare arbetade Laura vid Sitra som ledande expert inom samhällelig marknadsföring och ledarkommunikation vid projektet IHAN® – människoorienterad dataekonomi. Inom projektet IHAN fick Laura bl.a. utveckla koncept för en rättvis dataekonomi och ta fram policyrekommendationer tillsammans med intressentgrupper. Hon ansvarade också för ledningen av Finlands nationella Gaia-X-strategiarbete.

Kontakta Laura om du vill veta mer om arbetet med vägkartan, rättvis dataekonomi och dess möjligheter eller t.ex. om ansvarsfull teknologi som framtidens konkurrensfördel.

Va?

Laura har ett vetgirigt sinne och tillbringar gärna sin fritid genom att läsa allt hon får tag på. Hon tycker också om att motionera tillsammans med familj och vänner.

Laura anser att samarbete är nyckeln till stora förändringar i samhället. Det förutsätter respekt för olika åsikter och för dialog – något som Laura brinner för.