Laura Halenius

Ledande expert, Rättvis dataekonomi, Sitra
Sitra. Kuva: Miikka Pirinen / SITRA
Sitra. Kuva: Miikka Pirinen / SITRA

Vem?

Laura Halenius är en ledande expert som svarar för samhällelig marknadsföring och ledarkommunikation inom projektet IHAN® – människoorienterad dataekonomi. Hennes uppgift är att bygga förståelse för varför dataekonomins nya paradigm uttryckligen ska utgå från människoorientering. Det är fråga om en stor förändring av tänkesättet, och därför behövs konkreta lösningar, modiga initiativ, fräscha synvinklar och betydelsefulla möten.

Vad?

Laura är en veteran inom samhällskommunikation. Hon har över tio års erfarenhet av såväl strategisk ledning inom kommunikation, chefsuppgifter som praktiskt arbete. Strategisk och kreativ konceptplanering ligger henne varmt om hjärtat och hon har också ansvarat bland annat för konceptet och genomförandet av Sitra.fi som utsågs till årets intressentmedia 2017. Hon är ekonomie magister.

Va?

Laura har ett nyfiket sinne och hon tillbringar sin fritid med att läsa allt hon får tag på samt genom att motionera tillsammans med familjen och vänner. Laura har kronisk resfeber som hon kurerar genom regelbundna resor.

Laura tror att man kan förändra samhällsdebatten, och kanske till och med hela världen, till det bättre genom dialogisk kommunikation.

Från denna författare

Läst den än?