personer

Katri Rantala

Utbildningskoordinator

Vem?

Katri arbetar som assistent för Ledarskapsutbildning i hållbar ekonomisk politik. Hon tar hand om de praktiska arrangemangen och informationen som gäller kursen, så att deltagarna får fokusera på de intensiva kursdagarna utan bekymmer.

Vad?

Ta kontakt med Katri i frågor som gäller de praktiska arrangemangen för Ledarskapsutbildning i hållbar ekonomisk politik.

Katri har tidigare arbetat i olika uppgifter i banksektorn. Hon är tradenom med inriktning på finansiering och riskhantering.

Va?

På fritiden ägnar sig Katri helst åt idrott. Hon gillar också att koppla av med en bra film.