personer

Riikka Marjamäki

Ledande Expert, Sitra

Vem?

Riikka är en expert på internationell politik och tror på att även de minsta kan få stora saker gjorda med förnuftiga val. Hos Sitra leder Riikka kursen om ledningen av EU:s framtid och främjar samarbetet mellan olika aktörer. 

Vad?

Riikkas yrkesbakgrund ligger i konfliktlösning och utbildning. Hon tror på dialog eftersom hon har upplevt att dialog kan sätta stopp för våld och konflikter. Riikka motiveras av att möta människor, skapa trygga utrymmen och diskutera även svåra saker eftersom en genuin och ärlig dialog får till stånd omtalad hållbar förändring.  

Riikka utexaminerades som magister i samhällsvetenskaper från Tammerfors universitet. Därifrån tog hon med sig en global skala och förståelse för ett stort verksamhetsfält, som båda utgör kärnan för Riikkas kompetens. Erfarenhet har också visat hur man genom utbildning kan ändra världen och lösa dessa stora problem. 

Va?

På fritiden månar Riikka om en så bra vardag och ett så bra familjeliv som möjligt. Hon älskar trädgårdar, pilates och bra böcker. 

Riikka tror på att jämlikhet mellan människor medför lycka.