personer

Alex Gustavsson

Expert, IT och digitala tjänster

Vem?

Alex Gustavsson arbetar som specialist inom Sitras data- och dokumentadministration. Han ser till att Sitra-anställda har tillgång till fungerande och tidsenliga arbetsredskap och löser därutöver olika datatekniska problem. Hans arbetsuppgifter omfattar även nätstreaming och upprätthållande av molntjänster.

Vad?

Alex har sex års erfarenhet av olika uppgifter inom dataadministration. Sitra-karriären började med ett vikariat hösten 2013. Bland hans arbetsgivare före Sitra kan nämnas bl.a. Finnvera och Finska Litteratursällskapet.

Till sin utbildning är Alex IT-ingenjör (YH) med inriktning på datanät. Han utexaminerades från Metropolia Ammattikorkeakoulu våren 2015.

Va?

Alex tillbringar sin fritid med böcker, musik, film och amerikanska TV-serier. Han följer också med ekonomi och politik och njuter av uteliv vid havet och naturen i Helsingfors och Ingå.

Alex förutspår att molntjänster är starkt på kommande och att virtuell och förstärkt verklighet samt föremålens internet kommer att revolutionera arbetslivet och samhället.